Skip to content →

Nieuwe invulling stromen

Voor de kerstvakantie ben ik flink bezig geweest met de stromen / PSO (Praktische Sector Oriëntatie). Uit veel gesprekken met betrokken collega’s komt naar voren dat er momenteel een aantal zaken ter verbetering vatbaar zijn:

 1. Leerlingen reflecteren te weinig op de praktijkervaringen die ze opdoen.
 2. Leerlingen moeten een keuze maken voor een te lange periode.
  1. Dit laat de motivatie van de leerling vaak dalen als de keuze een verkeerde keuze blijkt te zijn.
  2. Als een leerling niet terecht kan in zijn eerste keuze is de teleurstelling groot.
 3. Niet alle leerling hebben in leerjaar 2 aan PSO gedaan waardoor een keuze vaak zonder argumenten is.

Inmiddels zijn er ideëen over mogelijke aanpassingen / veranderingen voor de stromen in leerjaar 2. Hier enkele in vogelvlucht:

 1. Afdelingen bieden modules aan waar leerlingen per periode voor kunnen kiezen.
  1. Iedere afdeling biedt 5 modules aan per schooljaar verdeeld met 2 modules per periode.
  2. De module verdeling staat aan het begin van het schooljaar vast.
  3. De modules zijn zo opgebouwd dat leerlingen kunnen verdiepen en verbreden (resp. alle modules van een afdeling of oriëntatie op verschillende afdelingen).
 2. Sport en cultuur stroom wordt anders aangeboden bijvoorbeeld:
  1. Een aparte sport- en cultuurklas buiten het lesprogramma tegen betaling.
  2. Een aparte sport- en cultuurklas binnen het lesprogramma.
  3. Sport- en cultuurmodules naast de modules van de afdeling in de stromen
 3. Leerlingen reflecteren op hun ervaringen d.m.v. reflectieformulier die terug komen in het portfolio van de leerling.

Dergelijke veranderingen gaan niet van vandaag op morgen. Er zal nog het nodige moeten gebeuren. In het conceptplan staat een mogelijke planning die gevolgd kan worden. Die begint met het bepalen van de succesfactoren met betrokkenen. Ik ben benieuwd naar jullie mening!

Published in VMBO

Comments

Geef een reactie