Skip to content →

Samenvatting beleidspunten 2010 – 2014

MozaïekAfgelopen week maandag hebben de coördinatoren en de directie in Swalmen bij elkaar gezeten om te discussiëren over het nieuwe onderwijsbeleid “Mozaïek 2010 – 2014”.
Vanuit het VMBO hebben we daarbij de resultaten uit het sectoroverleg van 7 januari 2010 ingebracht. We hebben hierbij geprobeerd een indeling te maken over wat speelt per team en wat sector breed speelt. Als je wilt lezen hoe dat er nu in concept uit ziet, dan kun je hieronder verder lezen. Hiervoor moet je jezelf wel even aanmelden.
Sector
 • Portfolio
  • POP (Waar wel en waar niet? Hoe?)
  • Invulling
  • Doorlopende lijn
  • Afsluiten competenties / prestaties
 • Beroepsvakken
  • Didactische aanpak
  • Spanningsboog leerlingen
  • Spanningsveld beroepsvak / lestijd vs. doorstroom MBO
  • Rooster beroepsvakken
  • Motivatie (dagdeel / beroepsvak)
 • Doorlopende leerlijn
  • Betrekken docenten buiten mentorteams
  • Betrokkenheid bij onderwijskundige invulling
  • Betrokkenheid bijverantwoordelijkheid voor leerlingen
  • Betrokkenheid bij organisatie rondom de leerlingen
 • Theorielessen
  • Variatie in werkvormen
  • Afstemming t.b.v. leerlingen
 • Leeromgeving
  • Digitaal
   • ICT (smartboard, PC’s)
   • ELO
  • Fysiek
   • Aankleding
   • Inrichting
 • Onderwijstijd
  • Richten op kwalitatieve invulling
 • RT
  • Refentiekaders
  • Onderwijstijd
Basisberoesgerichte leerweg onderbouw
 • Vakintegratie Natiek Biozorg
 • Leertuin
  • Autonomie bij de leerling
  • Vakoverstijgende opdrachten, toenemend AZOO
 • Relatie docent – leerling
  • Afsluit momenten
Kader- theoretische leerweg
 • Werken in het OLC
  • Meer vakoverstijgende opdrachten, AZOO
  • Didactische werkvormen
  • Doorlopende leerlijn
 • Mentoraat
  • Spreekuur
  • POP-gesprekken
Basisberoepsgerichte leerweg bovenbouw
 • OLC
  • Vakoverstijgende projecten
  • Betekenisvol leren
  • Diverse werkvormen
 • ELO
  • Studiewijzers
  • Verantwoordelijkheid ouders / leerlingen
Kaderberoepsgerichte leerweg bovenbouw
 • Werken in het OLC
  • Didactische werkvormen, toenemend AZOO
  • Doorlopende leerlijn
 • Mentoraat
  • Spreekuur
  • POP-gesprekken
  • Mentor als coach
 • Studiewijzers
  • ELO
 • Communicatie ouders
Gemengde theoretische leerweg
 • 3 jarig coach traject
  • Mentor meeloopdag uitbouwen
  • Verantwoordelijkheidsgevoel mentor
  • Contact ouders uitbouwen / laagdrempelig
 • Vakoverstijgede projecten
  • Meer projecten
  • Andere vakken betrekken
  • GPO handhaven
  • Combinatie sectorwerkstuk
  • Betrekken docenten buiten het mentorteam
 • ELO
  • Mogelijkheden onderzoeken
  • Ondersteuning vakken
Het uitgangspunt moet zijn: “Voortborduren op wat we al hebben.” En dat is hierboven ook wel te zien. Invulling hebben we bij geen enkel punt willen geven. De invulling moet komen vanuit de teams en werkgroepen sector breed op de onderwerpen.

Published in Nieuws VMBO

Comments

Geef een reactie