Skip to content →

Remedial teaching en referentiekaders

Afgelopen periode heb ik een aantal malen overleg gehad met Maaike over die referentiekaders die er aan staan te komen voor Nederlandse taal en rekenvaardigheid. Het is ons inmiddels wel duidelijk dat ze ingevoerd gaan worden. Het blijft echter gissen naar de gevolgen voor onze school en hoe er getoetst gaat worden. Hieronder een uiteenzetting van de overwegingen van Maaike en mij.

De eerste inventarisatie:

 • Wat komt er?
  • Er komt een instroom niveau 1F.
  • Er komt een uitstroom niveau 2F.
  • Waarschijnlijk wordt de taaltoets geïntegreerd bij Nederlands.
  • De rekentoets wordt waarschijnlijk een aparte test.
 • Wat doen we al?
  • We krijgen momenteel kwaliteitsgelden voor onder andere taal en rekenen. Dit gaat op aan het lopende beleid op RT en begeleiding van bijzondere groepen leerlingen binnen onze school. Er wordt extra op geïnvesteerd door College Den Hulster.
  • We testen spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat in de onderbouw.
  • Ca. 1/3 – ½ van de leerlingen stroomt onder het niveau 1F binnen op taal in de onderbouw.
  • Rekenen gaat we nu testen
 • Wat doen we nog niet?
  • We testen de uitstroom in het VMBO (klas 4) nog niet op de referentiekaders.
   Is eenmalig welk gebeurd middels de Back 2 Basic test van het Gilde. Hier kwam uit dat het gros van de leerlingen aan het niveau voldoet.
 • Wat kunnen we doen?
  • De vakgroep Nederlands gaat kiezen voor een nieuwe methode. De vakgroep zou die keuze kunnen uitstellen om te bezien hoe de referentiekaders in een methode kunnen passen en welke gevolgen dat heeft.
  • We kunnen de in- en uitstroom specifiek testen op het taal- en rekenniveau.
   • Toets voor niveau instroom. Hoeveel leerlingen voldoen aan 1F Cito-toets?
   • Toets voor niveau uitstroom. Hoeveel leerlingen voldoen aan 2F Cito-toets?
   • Hoe organiseren we dit?
 • Wat moeten we in ieder geval blijven doen?
  • RT op niveau blijven uitvoeren zoals we nu doen. Het blijkt nu dat we hiermee een groot verschil maken bij de leerlingen.
  • Basisscholen aanspreken op niveau van taal en rekenen van instromende leerlingen.
 • Met welke vragen zitten we nog?
  • Bepaalt de remedial teaching groep welke testen die we gebruiken?
  • Wie organiseert de afname van de testen?
  • Hoe bieden we remedial teachning in de toekomst aan?
   • Wat kunnen leerlingen thuis doen?
   • Hoe betalen we dit?
   • Wat kan via internet?

Published in RT

One Comment

 1. […] hebben we in het VMBO-MT besproken hoe we om willen gaan met de referentiekaders taal en rekenen. Met de recente ontwikkelingen in de politiek is het nog onzekerder geworden hoe de wetgeving, […]

Geef een reactie