Skip to content →

Aanpak referentiekaders

Vandaag hebben we in het VMBO-MT besproken hoe we om willen gaan met de referentiekaders taal en rekenen. Met de recente ontwikkelingen in de politiek is het nog onzekerder geworden hoe de wetgeving, toetsing en dergelijke er uit gaan zien.

Als VMBO-MT vinden wij dat ook zonder duidelijke regelgeving er een verantwoordelijkheid ligt die wij niet mogen laten liggen. Vanwege de genoemde onzekerheid willen we de stappen echter wel voorzichtig zetten. Vooralsnog ziet dat er op hoofdlijnen als volgt uit:

 • We gaan taal en rekenen toetsen op referentiekader niveau.
  • In de brugklas middels een test van cito (1F/2F).
  • In de 4e klas middels een test van cito (2F).
 • Remedial teaching voor taal blijkt een duidelijk effect te hebben zoals we het nu doen. Dit willen we zo houden.
 • Er moet remedial teaching komen voor rekenen vergelijkbaar als voor taal.
  • Wellicht willen we dit voor de leerlingen in de brugklas gaan roosteren met 1 uur per week.
  • Deze remedial teaching starten in de brugklas zodat de stap klein gezet kan worden naar 2013 – 2014 toe.
 • De voorgestelde aanpak afstemmen met de aanpak van het HAVO / VWO in het campus MT.

Published in RT

Comments

Geef een reactie