Skip to content →

Passend onderwijs

Even een samenvatting van wat vanmorgen onder andere aan de orde is gekomen.

De bekostiging vanuit het rijk voor zorg in het onderwijs zal minder worden. Een voorbeeld:
Tot 2007 gold voor het VSO een bekostiging naar aanleiding van het aantal ingeschreven leerlingen dat aan de norm voldoet. Vanaf 2009 gaat gelden dat het rijk de bekostiging van VSO op een maximum heeft gesteld voor de aantallen die golden in 2007. Zijn er toch meer leerlingen, dan is dat een probleem van de regio. In dit geval het samenwerkingsverband 51.1.

Met andere woorden, we moeten met mindr geld mee gaan doen op het gebied van zorg.

De verwijzingscommissies CVI-3 en CVI-4 verdwijnen.
De leerlinggebonden financiering verdwijnt. Het samenwerkingsverband krijgt de gelden centraal binnen. Wel minder geld. Het zorgloket van het samenwerkingsverband kan de middelen verdelen naar goeddunken. Uiteraard in opdracht van het samenwerkingsverband waar weer alle scholen lid van zijn.

Een bijzondere noot van Rob Verstegen, uit onderzoek blijkt: “Leerlingen worden niet complexer / moeilijker. Het onderwijs sluit echter niet meer aan op de huidige populatie leerlingen.”

Published in OGVO

Comments

Geef een reactie