Skip to content →

Passend onderwijs controversieel

Afgelopen week heeft de tweede kamer besloten het onderwerp “passend onderwijs” controversieel te verklaren. Dat is jammer. Al is het maar dat we nu moeten afwachten waar het allemaal werkelijk naar toe gaat. De vo-raad (en raden van andere sectoren) vinden dat we in ieder geval ons verder moeten voorbereiden op passend onderwijs.

Sectorraden over nieuwe koers Passend Onderwijs
5 februari 2010
Passend Onderwijs is een kwaliteitsslag, die past in de bredere doelstellingen van de kwaliteitsagenda’s van de afzonderlijke sectorraden. Scholen willen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de zorgplicht op zich nemen. Wel is Passend Onderwijs een zware opdracht voor de onderwijssector.
Dat staat in een gezamenlijke reactie van de sectorraden (PO-Raad, WEC-Raad, VO-raad, AOC Raad en MBO Raad) aan de Tweede Kamer over de nieuwe koers voor Passend Onderwijs. De brief van de sectorraden is input voor het Kamerdebat op 11 februari.
In de brief wijzen de sectorraden op uitwerkingsvragen, kanttekeningen, voorwaarden en een voorbehoud voor wat betreft de bekostiging.
Sectorraden over nieuwe koers Passend Onderwijs5 februari 2010Passend Onderwijs is een kwaliteitsslag, die past in de bredere doelstellingen van de kwaliteitsagenda’s van de afzonderlijke sectorraden. Scholen willen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de zorgplicht op zich nemen. Wel is Passend Onderwijs een zware opdracht voor de onderwijssector.
Dat staat in een gezamenlijke reactie van de sectorraden (PO-Raad, WEC-Raad, VO-raad, AOC Raad en MBO Raad) aan de Tweede Kamer over de nieuwe koers voor Passend Onderwijs. De brief van de sectorraden is input voor het Kamerdebat op 11 februari.In de brief wijzen de sectorraden op uitwerkingsvragen, kanttekeningen, voorwaarden en een voorbehoud voor wat betreft de bekostiging.
(bron: http://www.vo-raad.nl/actueel/brieven/sectorraden-over-passend-onderwijs)
Zelf ben ik het met bovenstaande wel eens. Zij het dat we het voorbereiden en invoeren voorzichtig moeten doen. Op een manier die goed is voor alle leerlingen, niet alleen voor leerlingen die speciale zorg nodig hebben, en op een manier die mogelijk maakt dat we ons  nog gemakkelijk kunnen aanpassen aan nieuwe eisen uit Den Haag.

Published in Nieuws

Comments

Geef een reactie