Skip to content →

Nieuw taakbeleid

De herstructurering 2012 is al enige tijd aan de gang. De onderwijsdirecteuren zijn in augustus 2009 benoemd. Vandaag zijn ook de teamleiders in functie benoemd. Leuk, allemaal die functies maar nu waar het echt om gaat. Beslissingsruimte in het team. Dat vind ik echt van belang.

En dan komt meteen de hoofdvraag: “Hoe brengen we deze wens, de budget ruimte en de wensen van het personeel op een goede manier bij elkaar?”

The A-team, daar wil toch iedereen wel bijhoren?!Wat wil ik nou eigenlijk?

 1. Iedereen is werkelijk lid van een team en ziet dat terug op zijn taakbrief.
 2. Teams verdelen taken met de teamleden.
 3. Op sectorniveau maken we kader afspraken over wat zeker wel en zeker niet wordt uitgevoerd in de sector.
 4. Op sectorniveau maken we kader afspraken over wat bepaalde teams zeker uitvoeren.

Wat kunnen we betalen?Wat zijn de uitgangspunten?

 1. Iedereen is echt lid van een team.
 2. We hebben maar één budget, daarbinnen moeten we keuzes maken.
 3. Teamleiders hebben, in meer of mindere mate, extra taakruimte voor hun teamleiderschap.
 4. Er is nog maar één onderwijsdirecteur.

Welke processen moeten verdwijnen?

 1. Directie bepaalt welke taken er zijn.
 2. Directie bepaalt hoe groot een taak is.
 3. Directie bepaalt wie een taak uitvoert.
 4. Directie bepaalt de prioriteiten.

Maar hoe moet dan dan volgens meneer Peters?
Keuzes maken, hoeveel besteden we waaraan?Als je in je achterhoofd houdt dat dit slechts mijn beeld is en dat ik daarover in discussie wil, dan hieronder mijn beknopte beeld:

 • Ieder teamlid krijgt 75 taakuren voor het team.
 • Het team heeft per mentorgroep 120 taakuren te beschikking die verdeeld kunnen worden onder de teamleden.
 • In het team worden taken / opdrachten  verdeeld die moeten gebeuren.
 • Opdrachten / taken die verdeeld worden kunnen kaderafspraken zijn uit de sector of team eigen opdrachten / taken.
 • Het team bepaalt zelf hoeveel tijd en energie een bepaalde opdracht / taak vergt.

En nou? Goede vraag. Zelf heb ik het idee dat dit haalbaar moet zijn. Volgens mij moet er dan zelfs meer ruimte komen in het taakbeleid dan we nu hebben. Dat wil ik in onze planningssoftware uit gaan proberen de komende weken. Daarnaast wil ik bovenstaande verder uitdiepen met de teamleiders op 12 april. Grote vraag daarbij is: “Is dit te vooruitstrevend of haalbaar?”

Ik ben benieuwd naar jullie reactie!

www.twitter.com/meneerpeters

Published in VMBO

One Comment

 1. Ha Meneer Peters,
  dat klinkt als een mooie uitdaging.
  laat ik beginnen het compleet eens te zijn met de meeste uitgangspunten. leg de beslissing neer bij de operatie, de directie heeft geen idee hoeveel uur een taak nodig heeft.
  Belangrijk lijkt me de communicatie naar iedereen. en ik gok (zeker gezien de onderwijs achtergrond dat gelijke verdeling een belangrijke rol speelt al is dit wel een arbitrair punt natuurlijk).
  Evenals de directie heeft elk individueel lid ook een niet goed gefundeerd gevoel bij de taakbelasting van taken. de een denkt dat doe ik wel even erbij de ander vindt het een hoofdtaak. Het is denk ik zaak om in kleine (afwisselende) groepjes draagkracht te vinden voor inzet per taak(soort) en daar dan mee te starten. uiteraard wel evalueren en bevindingen aanpassen. maar dat moet in elk planproces terugkomen.
  Verdere vragen, ik heb je een dm gestuurd!

  Groet, en succes
  Onno

Geef een reactie