Skip to content →

Conferentie Netwerk Strategisch Inspirerend Personeelsbeleid

Gisteren dinsdag 27 april ben ik naar een conferentie geweest die was georganiseerd door het netwerk “Strategisch Inspirerend PersoneelsBeleid” (SIPB). De conferentie had een ochtenddeel en een middag deel. Andy Hargreaves sprak in het ochtenddeel over “the fourth way”. Een nieuwe manier van veranderen die past bij onze tijd. ’s Middags sprak Andy over sustainable leadership.

Na het plenaire deel in de middag was er ruimte om workshops bij te wonen. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om te gaan luisteren naar Mathieu Weggeman en de workshop van het netwerk SIPB.

Het was een bijzonder inspirerende dag! Hieronder de aantekeningen die ik gemaakt heb. Om te delen en om er voor te zorgen dat ik ze weer terug kan vinden! 😉

Andy Hargreaves – The fourth way

Drie stappen in verandering op school.

 1. Breng rust bij de leerlingen
 2. Onderzoek wat de belangrijkste leerstijl is van je doelgroep leerlingen
 3. Pas het curriculum aan aan de leerstijl van de leerlingen

Richt je bij het monitoren van de veranderingen niet op een onderdeel van de opleiding maar richt je op de gehele ontwikkeling van het kind. Laat alle collega’s zien hoe alle leerlingen zich ontwikkelen. De ontwikkeling van alle kinderen op een school is de gezamelijke verantwoordelijkheid van alle collega’s op een school.

Quote

It had long since come to my attention that people of accomplishment rarely sat back and let things happen to them. They went out and happened to things.
Leonardo Da Vinci

Andy Hargreaves – Sustainable leadership

 • Leiders brengen mensen samen in een gemeenschappelijk  “hoger” doel.
 • Prestaties van leerlingen op school zijn afhankelijk van
  • Kwaliteit van lesgeven van de docent
  • Kwaliteit van leiderschap in de school
   Leiders moeten een goede invloed hebben op de ontwikkeling van de docenten
 • You rate the school by the state of it’s toilets.
 • Management is about doing something. Leadership is about going somewhere.
 • Sustainable leadership is about sustainable living. Reckless growth is over, it’s destroying our economy and earth.
 • Key Preformance Indicators (KPI) should reflect what we value.
  Met andere woorden, eindexameneisen en kerndoelen moeten reflecteren wat we waardevol vinden in ons onderwijs en onze maatschappij.
 • Onderwijs aan leerlingen met een speciale zorgvraag op onze school vergt meer dan een goede zorgstructuur voor deze leerlingen.
  Passend onderwijs vergt een aanpassing in de totale school, niet alleen voor passend onderwijs.

SIPB

 • Netwerk bestaat uit 7 besturen ondersteund door Beteor.
 • Het netwerk wil onderzoek doen in de scholen naar SIPB.
  “When you’re confused you’re about to learn.”
 • De Purmerendse scholebngroep werkt met een vrijer taakbeleid.
 • “Het vrije taakmodel houdt in dat 45 tot 50 procent van de werktijd contacttijd is; dat zetten we in de jaartaak. De verdeling van de overige tijd bepaalt het team onderling. Dit vraagt om een omslag, ook bij de MR.” http://www.vo-raad.nl/assets/1322
 • Bevlogenheid (engagement)
  Om met bvevlogenheid je werk te kunnen doen zijn de volgende items van belang.

  • Autonomie
  • Ontplooiingsmogelijkheden
  • Sociale steun
  • Feedback
  • competent voelen
 • Persoonlijkheid van een persoon speelt een belangrijke rol in de ervaring van werkdruk.
 • Bevlogenheid en leidinggeven
  Hierbij spelen de volgende items een belangrijke rol.

  • Visievorming en betekenisgeven
  • In alles leerling centraal
  • Stimuleren docentleiderschap
  • Ontwikkelen en verbeteren evidence based
  • Relaties
  • Betrokkenheid uitvoerende
  • Minderheidsstandpunten
  • Professionele dialoog
 • Sollicitatiegesprek
  • Gebruik de SBL competenties, aangevuld met
   • Analyseren en interpreteren
   • Omgaan met werkdruk
  • Capaciteitentest
 • Werk aan professionele autonomie in teams.

Published in Aantekeningen

Comments

Geef een reactie