Skip to content →

Gemeengoed van het onderwijs

Vandaag bij het checken van mijn RSS-feeds via google reader kwam ik dit bericht tegen op bijwelkereorganisatiewerkjij.nl. Het bericht is vooraf gegaan door ik dacht 9 blogs over de verschillende onderwijsprogramma’s van de politieke partijen voor 9 juni. In dit bericht een rode draad. Mij viel daarbij deze opsomming op.

“Het gemeengoed van het onderwijs.”

  • Onderwijs vormt het fundament van onze samenleving.
  • Onderwijs stelt mensen in staat om hun toekomst in eigen hand te houden.
  • Onderwijs geeft mensen de kans te worden gevormd als persoon en de door God gegeven talenten te ontwikkelen.
  • Onderwijs is een randvoorwaarde voor constructieve deelname aan de samenleving.
  • Onderwijs is de sleutel tot een maatschappij waarin mensen hun leven zelf kunnen vormgeven en in staat zijn samen te leven met anderen, een maatschappij waarin burgers verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor zichzelf en hun omgeving.
  • Onderwijs is de basis van de kenniseconomie die Nederland wil zijn.
  • Scholing en onderwijs vormen de economische en intellectuele basis van onze samenleving
  • Onderwijs is onmisbaar in de emancipatie van de ontplooiing van betrokkenen maar uiteindelijk voor de hele samenleving.
  • Onderwijs vormt het fundament van onze kenniseconomie.

Dit vind ik een mooie samenvatting over waarom onderwijs (in Nederland) zo van belang is. Dit wilde ik jullie niet onthouden.

Published in Aantekeningen

Comments

Geef een reactie