Skip to content →

Teksten in digitale examens

EindexamenzaalAfgelopen woensdag hebben we als onderwijsdirecteuren VMBO van de OGVO in het directeurenoverleg van het samenwerkingsverband VMBO – MBO regio Noord en Midden Limburg de vraag gesteld hoe andere scholen anticiperen op de aankomende uitbreidingen van de digitale examens. Binnen de OGVO maken we ons namelijk zorgen over de organiseerbaarheid, betaalbaarheid en vooral de toegevoegde waarde van de digitale eindexamens in de huidige vorm.

Hoezo zorgen over de toegevoegde waarde? Nou de opzet van de digitale eindexamens is volgens vrijwel gelijk aan de opzet van de “papieren” eindexamens. Digitale examen zouden eigenlijk de multimediale mogelijkheden moeten benutten die voorhanden zijn.
Daarnaast kun  je jezelf afvragen of leerlingen wel gebaat zijn bij het lezen van teksten van een scherm. Bij veel examens moeten leerlingen toch een stuk tekst lezen voordat ze de vraag krijgen of kunnen beantwoorden. Dit artikel dat ik las op het weblog van Wilfred Rubens lijkt daar ook op te duiden.

Over de organiseerbaarheid weinig meningsverschillen in het directieoverleg van het samenwerkingsverband. De meeste scholen hebben onvoldoende hardware om alle leerlingen in het huidige tijdsbestek de examens af te kunnen nemen. Dan hebben we het nog niet over de enorme investering van de verschillende ICT-diensten van de onderwijsinstellingen.

Ik ben benieuwd of we volgend schooljaar weer gebruik maken van de papieren versie of over moeten op de digitale versie van de eindexamens. We blijven ons er in ieder geval op voorbereiden door steeds mee te doen aan alle voorbereidingen en testen die cito op ons af stuurt…

Published in ICT VMBO

Comments

Geef een reactie