Skip to content →

Oppassend onderwijs

Via de website van BIJ WELKE REORGANISATIE WERK JIJ? kwam ik te lezen in het concept regeer akkoord van het nieuwe kabinet. Ongelooflijk dat ze in Den Haag dik drie maanden nodig hebben gehad om dit te schrijven en dan met deze zaken op de proppen komen.

Ok, er staan een aantal zinnige zaken in.

  • Werken aan de doorlopende leerlijn.
  • Scholen maken roosters zonder tussenuren.

Maar ik ken geen school die hier zelf niet al aan werkt.

Maar dan de rest van de onderwijs paragraaf.

  • Ouders zijn (ook financiëel) mede verantwoordelijk voor de taalontwikkeling van hun kind.

Ervaring leert dat kinderen die een taalachterstand hebben vaak ook ouders hebben die weinig financiële draagkracht hebben. Hoe moeten zij hun financiële verantwoordelijkheid nemen?

  • Scholen met een radicaal vernieuwend onderwijsconcept kennen zwakke kanten qua bestuurskracht, onderwijskwaliteit, burgerschapsvorming (rechtsstaat) en rechtmatigheid van de besteding van middelen. Er wordt vermeld dat dit blijkt uit onderzoek.
    Scholen die dan slechter presteren worden sneller (binnen een jaar) geconfronteerd met sluiting als het niveau niet verbetert.

Is het soms de bedoeling van het nieuwe kabinet om scholen te ontmoedigen om hun onderwijs te vernieuwen? Net nu dit zo hard nodig is? We voeren nog steeds het zelfde onderwijs concept als ten tijde van de industiële revolutie. We voelen, merken en proeven dat de maatschappij van nu nieuwe eisen stelt en dat die met het huidige onderwijsconcept niet meer bereikt worden.

Ik weet niet of ik wel in het onderwijs van het nieuwe kabinet wil werken…

Published in Nieuws

Comments

Geef een reactie