Skip to content →

Schoolmaster klantendagen

Vandaag ben ik met een aantal collega’s naar de klantendagen van schoolmaster geweest in het philips stadion. Het onderwerp natuurlijk ‘magister’. Hieronder een overzicht met enkele van mijn bevindingen.

Het programma

Het programma startte met een algemene introductie (keynote). Hierbij werd het stokje overgegeven van Siebrand Dijkstra (Eigenaar / technisch directeur) aan de nieuwe eigenaar Iddink. Siebrand gaf hierbij te kennen dat hij afscheid nam van schoolmaster en zich op nieuwe zaken ging richten. Volgens mij een aderlating voor schoolmaster aangezien tijdens de introductie duidelijk werd dat nog veel van de toekomstige ontwikkelingen vooral bij Siebrand in het hoofd zitten.

Daarna ben ik naar de presentaties over managementinformatie, implementatie ELO en masterplan geweest.

Managementinformatie

Om de managementinformatie module goed te kunnen gebruiken moet je eerst goed nadenken over enkele kernvragen.

 1. Wat wil ik meten?
 2. Wat vertelt mij dat?
 3. Wat wil ik er mee gaan doen?

Een hulpmiddel hierbij is het project ‘Venster voor verantwoording‘ van de VO-raad. Een deel van de indicatoren uit dit project kunnen uit magister gehaald worden.

Een nieuwe ontwikkeling is het dashboard. Hier komen bepaalde indicatoren direct naar voren. Helaas waren de momenteel getoonde indicatoren niet veel zeggend.

Ook interessant was de mogelijkheid om rechtstreeks informatie door te sturen naar het verzuimloket . Uit het publiek bleek al snel dat dit in de praktijk nog niet werkt. De gezamelijke conclusie was dat dit in de loop van de tijd zal komen zoals het ook bij de BRON koppeling verliep.
Om een en ander van school uit te laten kunnen lopen moet je wel nog een certificaat aanvragen bij de ‘PKI?’.

Implementatie ELO

Hierbij werd gewezen op de drie fasen waarbij elke fase aan een aantal indicatoren te herkennen is:

 1. Pioniersfase
  1. Individueel
  2. Vrijwillig / gemotiveerd
  3. Accent op technologische mogelijkheden
  4. Zelf materiaal ontwikkelen
  5. Afwachtende leiding
  6. Gebrekkige faciliteiten
  7. Bottom-up
 2. Pilotfase
  1. Leiding
  2. Visie
  3. Projectmatig
  4. Samenwerking in teams / secties
  5. Verantwoordelijkheden helder
  6. Onderwijskundige invulling
  7. Faciliteiten, scholing en support geregeld
  8. Bottom-up en top-down
 3. Brede invoering
  1. ELO is onderdeel geworden van primair proces
  2. Er is nog slechts 1 ELO
  3. Er is duidelijke samenwerking
  4. Er is een duidelijke koppeling tussen de ELO en de visie van de school

Naast deze fasen zijn er kritische factoren te benoemen:

 • De infrastructuur
 • Digitaal leermateriaal
  • Software (Magister ELO)
  • Leerinhouden
   • Inkopen (StudioVO)
   • Delen
   • Faciliteren ter ontwikkeling
 • Deskundigheid
  • ICT-vaardigheden
  • Didactische ICT-vaardigheden
  • 4E model (Collins)
   • Effectivity
   • Ease of use
   • Engagement
   • Enviroment
 • Visie
 • Samenwerking
 • Leiderschap

Om je doelen te halen kun je in de verschillende fasen bepaalde hefbomen gebruiken:

 • Olievlekwerking
  Vooral bruikbaar in de pioniersfase op weg naar de pilotfase
 • Service verlenen
  • Snelle hulp
  • Werken met halfproducten
   Collega’s die niet zo snel of handig zijn met de ELO kunnen gebruik maken van halfproducten van snelle ontwikkelaars / early adaptors
 • Leernetwerk
  Werkgroep / Sectie / Team
 • Onderwijsvisie
  De ELO is een middel voor de flexibilisering van het onderwijs. De flexibilisering is een duidelijke keuze in het strategisch beleidsplan van de OGVO.
 • Verplichten
  Kan weerstand opleveren. Verplichting in kleine stappen werk wel vaak goed.

  • Toetsen in ELO-dashboard verwerken
  • Studiewijzer in ELO plaatsen

Masterplan

Masterplan binnen magister is als volgt opgebouwd:

 • Basisrooster
  Voor inzien van het standaard rooster en ter berekening van de onderwijstijd.
 • Weekrooster
  • Voor wijzigen, verplaatsen van lessen over een bepaalde periode (week)
  • Zelfde functionaliteiten als de dagrooster module
 • Dagrooster
  Eenvoudig een dagrooster maken zonder voorkennis van roosteren.

  1. Ziekmelden van personeel
  2. Problemen in rooster oplossen (solver)
   1. Invallers
   2. Verplaatsen / vervallen / wijzigen van lessen
  3. Publiceren / afdrukken

Masterlan / magister beschikt over een lichtkrant optie die automatisch de roosterwijzigingen op een heldere manier publiceert. Daarnaast kunnen ook meldingen getoond worden.

Een nieuw onderdeel van magister 5.2 wordt de geïntegreerde ouderavondexpert module. Dan zijn we voor dit programma ook af van lastige koppelingen.

Extra’s

Het was nog leuk om te zien dat maitre gemakkelijk gebruikt kan worden voor registratie van zelfstudie in een open leercentrum. De activiteit waar de leerling zich voor aanmeld moet allen nog benoemd / beschreven worden door een medewerker ter verantwoording aan de inspectie / accountant.

Daarnaast hebben we ook de mogelijkheid van opslag in magister, mail mogelijkheden voor leerlingen en ouders bekeken. Het lijkt mij een goed idee dat we bij de investeringskeuze binnen de OGVO goed nadenken of we nog wel servers voor opslag of exchange nodig hebben. Magister in combinatie moet google apps voor onderwijs lijken mij een prima alternatief!

Ook een mooie ontwikkeling is maestro voor iphoneen nu ook android. We moeten dus echt naar een draadloos netwerk binnen de school zodat collega’s en leerlingen altijd en overal toegang kunnen hebben tot magister informatie. (En deze kunnen synchroniseren!)

Published in Aantekeningen ICT Nieuws

Comments

Geef een reactie