Skip to content →

Bezoek aan College voor Beroepsonderwijs en Regio College Purmerend

College van beroepsonderwijs (CvB) in Purmerend is onderdeel van de PSG (Purmerendse scholengroep). Schoolleider is Peter van Gijzel. De bovenbouw VMBO school heeft ca. 400 leerlingen.
Momenteel is CvB bezig met stappen te zetten in de flexibilisering van het onderwijs. Ze willen gaan werken met funderende modules voor alle leerlingen. Daarnaast kunnen leerlingen kiezen voor modules ter verdieping en verduidelijking.

Een deel van het Regio College (RC) heeft vorig schooljaar het gebouw van CvB betrokken. Samen werken ze hier nu aan een doorlopende leerlijn voor het beroepsonderwijs. Schoolleider van het RC op deze locatie is Henk Pauw.

Enkele initiatieven van het RC zijn:

 • www.mijnopleidingjouwopleiding.nl
 • RC heeft meer niveau 3 en 4
  PSG heeft meer BBL / KBL
 • VM2 – BBL
  • Versnelling naar niveau 2
  • Instroom mogelijk maken naar niveau 3
 • VM3 – KBL
  • Versnelling naar niveau 3
  • Instroom mogelijk maken naar niveau 4

Bij de samensmelting van de cultuur in Purmerend:

 • MBO over VMBO
  • VMBO is schools
  • Je moet surveilleren in de aula
  • Leerlingen niet BOB (BeroepsOnderwijs Bekwaam)
   Niet BOB leerlingen worden geplaats op een schakelklas om ze BOB te maken. Vergelijkbaar met de BZV in Venlo.
  • Docenten schreeuwen
  • Geeft veel overlast
 • VMBO over MBO
  • MBO is niet flexibel
  • MBO is niet bekwaam in de omgang met VMBO leerlingen (aanspreken)
  • MBO heeft weinig intrinsieke motivatie voor samenwerking met VMBO
 • Succesfactoren
  • Aanpak vanuit de praktijk
   Hoe organiseer je het voor de docent. Eerst de problemen die ontstaan op de werkvloer oplossen. Daarna praten over de onderliggende visie.
  • Leiderschap
   Voorbeeld geven in de uitvoering van de visie.
  • Niet weglopen voor kritiek van de MBO / VMBO partner
  • Realistisch
   Niet te veel doelen tegelijk willen aanpakken. Ben je bewust van je ontwikkelcapaciteit.
  • Verbinding maken
   Leerlingen worden ’s morgens aan de poort door een groep van 2 à 3 docenten (op tourbeurt) ontvangen op school en welkom geheten.
   MBO en VMBO docenten surveilleren samen in de pauzes.

Surveilleren bij het CvB en RC

 • Bij aanvang van het surveilleren was er veel trammelant tijdens de pauzes.
 • Na een aantal weken / maanden ontstond er een vanzelfsprekende rust. De docent houdt nu op tourbeurt zelf pauze in de aula en maakt een praatje met de leerlingen.

Hoe is de doorlopende leerlijn zo levendig gemaakt bij de docenten?

 • Een vijf jaar durend voorbereidingstraject gericht op de doorlopende leerlijn.
 • Initiatieven van de docenten stimuleren.
 • Combinaties van de juiste mensen in het VMBO en MBO.
 • Visie, leiderschap en faciliteiten.

Published in Aantekeningen VMBO

Comments

Geef een reactie