Skip to content →

Aantekeningen van de VSV-Plusvoorziening conferentie Limburg

Vandaag ben ik aanwezig geweest bij de “VSV-PLUSvoorziening conferentie Limburg” geweest. Deze conferentie is georganiseerd in het kader van het “Aanval op de schooluitval” beleid van het ministerie en bedoeld om kennis uit te wisselen en te leren van good practices. Op deze conferentie heb ik 3 workshops bezocht:

 1. De + Klas (Niekée Roermond)
 2. Mee (blijven) doen of niet… (Gilde Praktijk Opleidingen)
 3. Scholing in de PLUSregio Noord- en Midden Limburg (Samenwerkingsverband VMBO – MBO Noord- en Midden Limburg)

Hieronder mijn aantekeningen bij deze workshops.De + Klas

 • Bedoeld om overbelaste jongeren opvang te bieden binnen de school maar buiten de klassen situatie.
  Leerlingen die in aanmerking komen hebben te maken met multiproblematiek. Het gaat om maximaal 6 leerlingen in de +klas op een school populatie van ca. 400 leerlingen. Met deze leerlingen worden een aantal zaken bekeken om tot verbetering te komen in de situatie en schoolprestaties:

  • Welke belemmeringen zijn er binnen en buiten de school?
  • Hoe kunnen belemmeringen binnen de school opgelost worden?
  • Hoe kunnen belemmeringen buiten de school gecompenseerd worden door school of kunnen de leerling, ouders of externen aangezet worden tot (het zoeken) naar oplossingen?
  • Er vindt een analyse plaats middels een HGPD.
 • Doelen
  • Snelle opvang binnen de school bieden.
  • Ontlasting van de teams bij crisissituaties.
  • Preventieve werking naar leerlingen die dreigen uit te vallen. (Positief bedoeld)
  • Minder leerachterstanden door doorlopend leerprogramma in de school.
 • Het lesprogramma wordt via de ELO (flightplan) aangeboden. Hierdoor kunnen de leerlingen in de + klas eenvoudig hun eigen lesprogramma volgen.
 • Kosten en bezetting
  • Subsidie bijdrage SWV € 20000,-
  • Bijdrage Niekée € 20000,-
  • Niekée onderzoekt of gelden uit de rebound voorziening die nu minder gebruikt wordt terug kunnen vloeien naar de + klas.
  • Er is één persoon fulltime bezet met de + klas.

In vergelijking met de situatie op College Den Hulster lijkt de + klas sterk op onze assistentenklas. In de assistenten is echter momenteel geen ruimte voor crisis opvang (hoge uitzonderingen daar gelaten). Toevoeging van crisisopvang aan de assistentenklas kan een kans zijn.

Gilde Praktijk Opleidingen (GPO)

 • Opstart en gevolg
  • Initiëel werd de afdeling bij Gilde opgestart om dreigende uitvallers op te vangen.
  • Er moesten hierbij passende programma’s ontwikkeld worden.
  • Deze ontwikkeling moest zorgen dat GPO zichzelf overbodig maakte.
  • GPO groeit nog jaarlijks.
 • Het servicecentrum van Gilde bepaalt welke leerlingen toegelaten worden tot GPO.
 • Werkplekleren
  • GPO richt het leren in als zijnde een bedrijf.
  • Je bent er van 8 tot 16 uur.
  • Er wordt bedrijfsmatig gewerkt.
  • Ieder heeft zijn werkplek.
  • Theorie wordt bij de praktijk geleerd, letterlijk en figuurlijk.
  • De ILB-er verzorgt de contacten met externen zodat de docent zijn ding kan doen in de klas bij de leerlingen.
 • Resultaten
  • 75% van de leerlingen haalt een diploma (niveau 1 of 2).
  • Hiervan haalt 10 tot 15% een niveau 2 diploma.
  • Dit is een mooi resultaat als je bedenkt dat het gaat om leerlingen die niet geschikt geacht zijn om een regulier diploma te kunnen behalen.

Samenwerkingsverband VMBO - MBO regio Noord- en Midden LimburgScholing in de PLUSregio Noord- en Midden Limburg

 • Inleidende verwijzingen
 • Doelgroep
  • Overbelaste jongere
  • Aantal Noord- en Midden Limburg 350 – 400 leerlingen
 • Aanbevelingen
  • Vorm een brede gezamelijke visie
  • Investeer in voorlopers
  • Vorm kleine kernteams / maatschappen in de school
  • Maak gebruik van verlengde VMBO’s
  • Maak gebruik van leerwerktrajecten
  • Zorg voor structurele financiering van de PLUS faciliteiten
  • Vorm een projectgroep PLUS
 • Behoefte
  • Professionaliseren van signalering
  • Vergroten van de handelingsbekwaamheid
   • Benadering
   • Behoefte
   • Begeleiding
 • Knelpunten
  • Complexiteit en diversiteit van de problemen
  • Werken in eilanden (binnen en buiten de school)
  • “Top down” gevoel bij beleid en professionaliseren
  • Borging en inbedding van professionalisering

Published in Aantekeningen

Comments

Geef een reactie