Skip to content →

Bijeenkomst Kennisnet Limburg

De middag / avond werd afgetrapt met de video: “Did you know?”

Lezing van Guus Wijngaard (Lectoraat e-learning – InHolland)

 • Bij flexibeler onderwijs / maatwerk is de rol van docent nog belangrijker. De docent moet dan nog meer structuur bieden en de leiding nemen.
 • De ideale schoolleider bij (ICT) veranderingen
  • Bewaakt de voorgang en zeurt niet over resultaten.
  • Betrekt alle stakeholders bij visie discussies en de vertaling naar het beleid.
  • De techniek moet het altijd doen. (De schoolleider staat voor controle beleid op de werking van de techniek.)
  • Er is didactische ondersteuning.
 • Aanbevelingen vanuit de praktijk bij (ICT) veranderingen
  • Visie vertalen naar een realistisch beleidsplan.
  • ICT beheer hoort in professionele handen.
  • Breed gedragen innovaties vertalen naar maakbare stappen.
  • Voortdurende herijking van prioriteiten.
   ICT verandert zo snel dat je steeds moet nagaan waar prioriteiten moeten liggen.
  • De grote middengroep van docenten (niet de voorlopers en niet de achterliggers) moeten geen keuze hebben om mee te gaan maar zich gedwongen voelen.
   Je kunt informatie alleen nog digitaal vinden. Je moet de studiewijzer op de elo hebben staan. Etc.
  • Bij aanname van nieuwe collega zijn ICT-vaardigheden een issue.
  • Algemene kennisbasis ICT vaardigheden (ADEF)
  • Didactische helpdesk
  • Stuur zelfsturing aan!
 • Wat moeten docenten kunnen?
  Docenten moeten zelf kunnen arrangeren uit methodes, open content en eigen materiaal (individueel of schoolbreed)
  Door die keuzes bij het arrangeren kunnen we ook mogelijk maken dat docenten en leerlingen met een laptop gaan werken.
  Uitgeverijen zijn flexibeler in het aanleveren van methodes dan we op de scholen denken.
 • Taakomschrijving ICT-ambassadeur
  • Service verlenen
  • Steun bieden
  • Sturing geven

Published in Aantekeningen ICT

Comments

Geef een reactie