Skip to content →

Competentie gericht VMBO

Een verslag van de presentatie van Maaike Kooiman over haar onderzoek naar competentie gericht onderwijs (CGO) in het VMBO. Onderstaande is niet volledig maar een selectie van wat voor mij interessant was om op te tekenen.

Drie type doelen voor leerlingen

 1. Beheersen: De leerling wil leren
  Meer dan een derde van de leerlingen richt zich hier op.
 2. Presteren: De leerling wil waardering
  Minder dan een derde van de leerlingen richt zich hier op.
 3. Werk vermijden: De leerling wil een 6-je
  Meer dan een derde van de leerlinge richt zich hier op.

Kenmerken van competentie gericht onderwijs (CGO)
Volgens Pr. Dr. Elly de Bruijn

 • Inhoud en organisatie
  • Authentieke (leer)situaties
  • Integratie van vakken
  • Goede mix van werkvormen en bronnen
  • Actief en explorief leren
 • Begeleiding
  • Systematische begeleiding
   Instructie, demonstratie, voordenken, coaching, etc.

Good Practice

Een algemene conclusie is dat middels competentiegericht onderwijs de meeste scholen een (iets) mindere opbrengst hebben bij kennisontwikkeling. Er was echter ook een school die juiste een hogere opbrengst had. Hieronder een beeld van deze ‘Good Practice’.

Goed (competentiegericht) onderwijs komt tot stand als de volgende punten met elkaar overeen komen:

 • Opvatting van docenten over goed onderwijs
 • Kenmerken van de leeromgeving
 • Mening van de leerlingen over goed onderwijs

Om dit onderwijsconcept neer te zetten is wel veel ontwikkeltijd nodig. Deze good practice is hierbij gefaciliteerd door een project van het platform beroepsonderwijs.

Opvatting van docenten

Welke

 • Aandacht voor de individuele leerling. Ontwikkel de sterke kant van de leerling.
 • Het leren gebeurt op basis van leervragen van leerlingen.
  Het boek of de methode speelt dus geen rol.
 • Veel aandacht voor het leren leren en leren samenwerken

 Hoe

 • Individueel begeleiden
 • Leerlingen werken in hun eigen tempo
 • Uitdagende en interessante leertaken

Leeromgeving

 • Leerinhoud
  • Authentieke opdrachten
   Opdrachten die uit het bedrijfsleven komen of zijn gekomen.
  • Integratie van vakken
 • Structuur / organisatie
  • Probleemgestuurd onderwijs (PGO) rond kernconcepten
  • Theorie en vaardigheden worden Just-In-Time (JIT) aangeboden
 • Werkvorm
  • Rijke leeromgeving
   • Praktijkgedeelte
   • Plek voor overleg in de (grote) groep
   • Plekken voor overleg in groepjes
   • Iedere leerling een laptop
  • Structuur
   • 7-sprong
   • 4-sprong
   • Ontwerkcirkel
 • Leren
  • Actief en explorief
  • Leerling bedenken zelf oplossingen voor problemen (reflectie)

Published in Aantekeningen VMBO

Comments

Geef een reactie