Skip to content →

Op zoek naar onze parels

De resultaten van de werkgroep innovatie & ontwikkeling (I&O) op de studiemiddag van 9 december 2010.

Voor deze studiemiddag heeft elk team een vertegenwoordiger namens het team gestuurd. (ACT, HAN, HDP, HFT, MUH, OPR) Op de agenda stonden 3 thema.

 1. Open LeerCentrum (OLC) / Leertuin / Vakoverstijgende projecten
 2. Studiewijzers
 3. Portfolio

Bij elk thema werd aan iedere vertegenwoordiger het volgende gevraagd:

 1. Wat doet jouw team?
 2. Wat kunnen de andere teams er van leren?
 3. Wat gaan de andere teams met de tips doen? Welke tips hebben de andere teams voor het bewuste team?

Hieronder een uitwerking van de thema’s.

OLC / Leertuin / Vakoverstijgende projecten

Basisberoepsgerichte leerweg bovenbouw

 • Het team heeft het doel om in het OLC te werken laten varen als doel op zich. Er was te veel afleiding en rumoer in het OLC bij de huidige werkwijze.
 • Het team heeft zich als doel gesteld om AZOO opdrachten te ontwikkelen en in te zetten in de verschillende lessen.
  A – Actief
  Z – Zelfstandig
  O – Onderzoekend
  O – Ondernemend

  • Leerlingen gaan in een AZOO opdracht zelfstandig aan de slag met een opdracht.
  • Zelfstandig kan ook betekenen in groepjes.
  • Opdrachten hebben duidelijke tussenstappen.
  • Leerlingen moeten zelf iets uitzoeken / een probleem oplossen.

Leerpunten

 • De werkwijze is op alle vakken toepasbaar.
 • De werkwijze is een maakbare stap voor docenten; van les naar opdracht.
 • Het OLC is te open.
 • Je kunt de opdracht mee laten tellen als cijfer.
 • Met dergelijke opdrachten kun je de theorie en praktijk verbinden.
 • Je kunt vakken combineren om ruimte te vinden voor dergelijke opdrachten.
 • Deze opdrachten kunnen leerlingen motiveren om de theorie te leren.

Gemengde en theoretische leerweg

Het team GT werkt met vakoverstijgende projecten. Deze projecten worden een aantal dagdelen per jaar ingepland. Ieder project is opgebouwd uit een combinatie van steeds andere vakken.

 • Investeer één keer in de opzet van een project. Dit kun je vervolgens jaar op jaar uitvoeren.
 • Ontwikkel één project per keer. Overlaad jezelf en je team niet met ontwikkel opdrachten. Zet maakbare stappen.
 • Zoek op internet naar reeds bestaande projecten (www.webkwestie.nl / www.webquests.nl). Zet deze projecten indien nodig naar je eigen hand.
 • Bepaal met je team een vaste structuur / aanpak / werkwijze / beoordelingsformat voor je projecten en hergebruik deze.
 • Op deze manier kun je leerlingen voorbereiden op de werkwijze (projectonderwijs) op het ROC.
 • Je kunt voor projecten verbindingen maken tussen vrijwel alle vakken.

Theoretische en kaderberoepsgerichte leerweg onderbouw

Het team TK is tevreden over de invulling van het OLC. Dit neemt niet weg dat het team zoekende is naar verfijning en verdieping van de werkwijze in het OLC.

Het team heeft bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde ieder 1 uur weggehaald en hiervan in totaal 3 uur OLC-uren gemaakt. Tijdens de OLC-uren kunnen leerlingen werken aan de vakken NE, EN en WI maar natuurlijk ook aan alle andere vakken. Tevens hebben de leerlingen de gelegenheid om gebruik te maken van een PC.

 • Leerlingen kiezen zelf waar ze aan willen werken.
 • Leerlingen leren leren en plannen.
 • De effectiviteit is hoog. Leerlingen helpen elkaar veel en leggen veel aan elkaar uit.
 • Leerlingen zijn veel bezig met huiswerkopdrachten. Veel docenten bieden verrijkingsstof aan middels digitale opdrachten van de methode.

Leerpunten

 • Leerlingen zelf laten kiezen waar ze aan werken werkt motiverend voor de leerlingen.
 • Er blijkt een grens te zijn voor docenten hoeveel tijd ze klassikaal nodig hebben. Over het algemeen wil men meer dan 50% van de tijd klassikaal kunnen behouden.

Kaderberoepsgerichte leerweg bovenbouw

De vakken Nederlands, Engels, Wiskunde en het beroepsverwante vak (Bi, Du, Na) hebben ieder 1 uur afgestaan voor het OLC.

 • Een leerling moet werken aan het vak dat voor de leerling op het rooster vermeld staat.
 • De leerling maakt ieder OLC uur een opdracht voor een cijfer.
 • Houding en inzet telt mee voor het cijfer.
 • Het team zoekt naar mogelijkheden om de leerling keuze vrijheid te geven voor welk vak de leerling wil werken. Hierbij wil het team een evenwicht vinden tussen keuzevrijheid en druk om het werk af te krijgen.

Leerpunten

 • Een stilte ruimte is essentieel bij het werken in een OLC.
 • In het OLC moet een zekere rust heersen. Het moet geen doorgang zijn.

Basisberoepsgerichte leerweg onderbouw

Het team BBL onderbouw werkt in een leertuin en een natiek – biozorg lokaal. In de leertuin werkt het team vooralsnog met de vakken Nederlands, Wiskunde en Informatiekunde.

 • Ieder vak heeft een studieplanner opgesteld voor de leerlingen.
 • In de leertuin zijn steeds verschillende docenten aanwezig met verschillende expertises (bevoegdheden).
 • Instructies voor leerlingen worden gegeven op vraag van leerlingen.
 • Het reguliere leertuin werk word afgewisseld met vakoverstijgende projecten.

De leertuin werkt omdat:

 • Een leerling kan iedere dag zijn eigen doelen stellen. Als de leerling op het einde van de week maar voldoende gevorderd is.
 • Leerlingen hebben de ruimte om samen te werken.
 • Er wordt veel structuur aangebracht in de opdrachten die gegeven worden.
 • Alle faciliteiten zijn aanwezig in een ruimte.
  • Huiskamer
  • PC’s
  • Stilte ruimte / instructie ruimte
  • Groepswerkplekken
  • TV / Smartboard
  • Naslagwerk
 • Het team ontwikkelt  de leertuin in maakbare stappen.

De door het team gevolgde stappen (in vogelvlucht):

 1. Teamdoelstelling formuleren
 2. Werkvormen beschrijven (beelden van de aanpak / invulling)
 3. Randvoorwaarden die nodig zijn formuleren
 4. Uitproberen
 5. Bijstellen en verdiepen

Studiewijzers

Voor de volgende bijeenkomst hebben we de volgende vragen opgesteld:

 • Hoe wordt in de teams gewerkt met studiewijzers?
 • Wat werkt goed en wat niet?
 • Kunnen we komen tot een gemeenschappelijke opzet, werkwijze voor studiewijzers?

Portfolio

Voor de volgende bijeenkomst hebben we de volgende vragen opgesteld:

 • Wat moet er in het portfolio?
  • Leerontwikkeling
  • Sociale emotionele ontwikkeling
  • Prestaties
 • Hoe moet het portfolio er uit zien?
  • Digitaal
  • Klapper
 • Hoe implementeren we het portfolio in de dagelijkse activiteiten van alle leerlingen en docenten? (Bewustwording)

Published in Aantekeningen Veranderend onderwijs VMBO

One Comment

 1. Harry Muijres Harry Muijres

  Hallo Martin,

  prima samengevat!

  groet, Harry

Geef een reactie