Skip to content →

Etiketten plakken

Vanmorgen zag ik een tweet waarbij ik gelijk aan school moest denken. Mijn eerste reactie was ook “inderdaad”. Maar toen ben ik eens dieper gaan nadenken. Waarom plakken wij eigenlijk etiketten op leerlingen?

Dit ontstaat volgens mijn gedachtegang vanmorgen door onmacht in de klas.
In ons huidige onderwijssysteem zetten we leerlingen in klassen waarbij ze aan bepaalde eisen moeten voldoen. Wijken ze af van de eisen dan kunnen we er niet goed mee uit de voeten. Niet dat docenten dat niet kunnen, maar we geven ze in onze onderwijsorganisatie onvoldoende de ruimte of docenten nemen onvoldoende ruimte.

Met het samenwerkingsverband zorg (51.1 – Noord-Limburg) en het BCO bieden we vanaf dit schooljaar alle docenten cursussen aan “Omgaan met leerlingen met leer- en gedragsstoornissen”. Dit in het kader van passend onderwijs. Op zich een goed initiatief. Docenten krijgen praktische handvatten om deze leerlingen beter te laten gedijen in de groep. Aan de andere kant ook een gemiste kans. En dat is wat ik uit deze video haal.

Laten we leerlingen de vrijheid geven om zich op hun eigen manier te ontwikkelen en docenten de vrijheid om leerlingen daarbij te begeleiden en leerstof te arrangeren. Volgens mij kunnen de leerlingen waar wij nu een etiket opplakken veel meer zichzelf blijven en kunnen we de zaken die we leren in bovengenoemde cursus toepassen op alle leerlingen.

Published in Aantekeningen Veranderend onderwijs

2 Comments

 1. John John

  Er zijn nog 2 belangrijke redenen voor het plakken van etiketten:
  1. De school kan de financiele middelen inzetten om deze leerlingen beter te begeleiden. (denk aan ECHTE kleine klassen).
  2. De ouders zijn er meer van overtuigd dat hun kind minder goed mee kan op school door zijn/haar beperking. De ouders kunnen hierdoor meer betrokken raken bij de school.

  Ik denk dat dit ook essentiele zaken zijn die belangrijk zijn bij het beplakken van onze leerlingen.

  In de toekomst zullen we steeds meer leerlingen krijgen met een etiket. Wellicht wel meer etiketten dan wij lief zijn.
  Wij moeten ons als organisatie anders gaan opstellen. Het zijn en blijven onze bron van inkomsten. Wij moeten het bedrijfsplan aan moeten passen om deze kinderen ook een goede begeleiding te kunnen geven.

 2. @John Janssen, als we dat extra geld nou bij de lumpsum kregen konden we zelf, voor alle leerlingen passender onderwijs organiseren… Dat geld bij een LGF leerling is een schijntje waarje geen klas kleiner van maakt.

  De betrokkenheid die je noemt kan inderdaad wel een punt zijn!

Geef een reactie