Skip to content →

Onderwijsconcept ’t Wildveld

Vandaag ben ik bij ’t Wildveld, school voor praktijk onderwijs geweest voor de presentatie van hun nieuwe onderwijsconcept. Nou ja nieuw, zelf zijn ze er al 5 jaar mee bezig. Nu brengen ze het naar buiten.

Oorsprong

Waar komt dan dat nieuwe onderwijsconcept vandaan? De aanleiding zat hem voor ’t Wildveld in de volgende 3 veranderingen:

 1. De veranderende leerling
 2. De veranderende docent
 3. De vraag naar passend onderwijs voor alle leerlingen

Competenties

Het onderwijsconcept van ’t Wildveld is gebaseerd op de term competenties. Niet dat ze de hele dag bezig zijn met competentiegericht werken, maar de uitleg voor hun onderwijsconcept ligt verborgen in de complete term competenties.

Competenties: Het vermogen om in specifieke situaties kennis en vaardigheden in te zetten met de juiste attitude.

Voor ’t Wildveld gaat het dus om:

 • Kennis
 • Vaardigheden
 • Attitudes
 • In specifieke situaties

Leerlingen verzamelen hun prestaties in een portfolio. De beoordeling vindt plaats op verschillende niveau’s, afhankelijk van het niveau van de leerling. De onderscheidde niveau’s zijn basis, gevorderd en expert.
De voortgang van de leerling wordt tenminste 7 maal per jaar in een formeel gesprek tussen mentor en leerling besproken. Minimaal 2 maal worden hier de ouders bij betrokken. Natuurlijk vinden er door het jaar heen veel meer informele gesprekken met de leerling plaats.

Vertaling naar onderwijsconcept

Bovenstaande uitgangspunten worden vertaald naar het onderwijsconcept door middel van schoolbrede gestelde kaders.

Didactisch betekent dit:

 • Lesstructuur: Wat, hoe, tijd, resultaten, klaar opdracht
 • Les doel
 • Les evaluatie
 • Activerende werkvormen
 • Niveaudifferentiatie

Pedagogisch betekent dit:

 • Het juiste klassenmanagement en klassenklimaat
 • Maatgericht werken door middel van het Individueel Ontwikkelingsplan
 • Een organisatiecultuur gericht op aanspreken op kansen in plaats van problemen / fouten van leerlingen of collega’s

Invoeringstraject

Wellicht het mooiste wat te leren dit concept is van hoe ’t Wildveld het concept ingevoerd heeft.

’t Wildveld is 5 jaar gelede begonnen met een aantal studiemiddagen over de gewenste didactische en pedagogische kaders. Hierbij is teambreed een gemeenschappelijk kader gevormd. Collega’s zijn daarna aan de slag gegaan met deze kaders.
Om de studiemiddagen levendig gehouden zijn enkele collega’s getraind om goede lesobsservaties te kunnen uitvoeren middels een unieke Wildveld kijkwijzer. Het doel hiervan was om elkaar in de ontwikkeling te kunnen stimuleren. Collega’s hebben elkaar vervolgens geleerd goede lesobservaties bij elkaar uit te voeren. Waarna het aantal lesobservaties is uitgebreid.

Hierna hebben de studiemiddagen zich gericht op scholing voor specialisten binnen de teams en gedifferentieerd onderwijs aanbod.

Na 3 jaar zijn ook de managers lesbezoeken gaan afleggen volgens dezelfde kijkwijzer. Hoofddoelstelling hierbij was de stand van ontwikkeling in beeld te kunnen brengen.

Alle lesbezoeken zijn vastgelegd middels een verslag waar alleen positieve feedback in beschreven mag zijn. Dit heeft de kwaliteiten / krachten van de verschillende docenten naar voren gebracht in plaats van eventuele tekortkomingen.

Gebruikte  instrumenten

De middelen die zijn ingezet om het onderwijsconcept binnen de school te verspreiden en levendig te maken zijn:

 • Een reader van de studiebijeenkomsten
 • Een reminderkaartje (met in het kort de kaders)
 • Lesbezoeken kijkwijzer

Conlusie

Zelf heb ik inmiddels de praktijk van de lessen op ’t Wildveld mogen meemaken. Ik was verrast door de zelfstandigheid van de leerlingen en hun vermogen om om te gaan met de differientatie en de structuur die gehanteerd wordt. Chapeau!

Niet de beste leerkrachten, maar het beste in leerkrachten maakt het verschil! (Marcel van Herpen)

Published in Veranderend onderwijs

Comments

Geef een reactie