Skip to content →

Op zoek naar onze parels 2

De resultaten van de 2e bijeenkomst van de werkgroep innovatie & ontwikkeling (I&O) op de studiemiddag van 9 februari 2011.

Voor deze middag heeft elk team een vertegenwoordiger gestuurd. (ACT, HAN, HDP, HFT, MUH, OPR) Naar aanleiding van de bijeenkomst van 9 december 2010 stonden de volgende onderwerpen op de agenda:

 1. Hoe wordt in de verschillende teams met studiewijzers gewerkt?
  1. Wat werkt daarbij goed en wat kan beter?
  2. Is het nodig dat we een gemeenschappelijke opzet en werkwijze krijgen voor de studiewijzers? Indien ja, hoe doen we dat dan?
 2. Hebben we een portfolio nodig?
  1. Indien ja, wat moet er dan in het portfolio?
  2. Hoe moet het portfolio er dan uit zien?
  3. Hoe zorgen we ervoor dat het portfolio leeft?

Hieronder de resultaten van de gesprekken die we over deze vragen gevoerd hebben. De aantekeningen hieronder is de ruwe tekst van mijn aantekeningen uit de bijeenkomst zelf.

Studiewijzers

Basisberoepsgerichte leerweg onderbouw

 • Team werkt met weekplanners.
 • Ieder kind krijgt een weekplanner die voor ieder kind geldt. Hierop wordt afgetekend wat een kind gedaan heeft. Vakdocent tekent zijn eigen opdrachten af.
 • De weekplanner moet iedere week bij iedereen af zijn. Niet af, dan in eigen tijd terug komen.
 • De cyclus van de weekplanner moet aangepast worden op de mentorles. Zodat de mentor de vorderingen per week kan bespreken.
 • 1 collega verwerkt de opdrachten van iedere docent in de gezamenlijke weekplanner. De docent zet deze op de website.
 • Opdrachten die gemeenschappelijk uitgevoerd moeten worden zoals een toets staan gepland voor een moment op de weekplanner.
 • De structuur met weekplanners werkt beter als je het in cohorten invoert.
Gemengde en theoretische leerweg
 • OPR werkt zelf ook met weekplanner als proef.
 • Leerlingen werken zelfstandig aan alle opdrachten, ervaring is zeer positief.
 • Docent heeft het gevoel dat hij van docent naar administrator geworden is. Docent is dus op zoek naar een manier om het handig te administreren.
Basisberoepsgerichte leerweg bovenbouw
 • ACT werkt zelf ook met een weekplanner.
 • Weekplanner opdracht niet afgetekend betekent opdracht niet af cijfer niet gehaald.
Kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg onderbouw
 • Leerlingen werken de opdrachten vaak snel af om ze af te hebben, niet om ze te begrijpen.
 • Iedere docent maakt zijn eigen studiewijzer. Vaak per hoofdstuk verdeeld over weken, of paragrafen of andere delers.
 • In de studiewijzer staat duidelijk wanneer leerlingen wat af moeten hebben. Docenten geven dit ook iedere les op voor in de agenda.
 • Studiewijzers staan online.
 • Er is een gemeenschappelijke lay-out. Binnen die layout bestaat variatie. Deze variatie loopt van volledig gestructureerd per datum tot start en einddatum is gepland.
 • Er is nog geen afspraak over hoe je data interpreteert, af op d.d. of maken op d.d.
Kaderberoepsgerichte leerweg bovenbouw
 • Redelijk uniforme studiewijzers (op layout)
 • Variatie in weekplanner, hoofdstuk-planner, maandplanner of zelfs jaarplanning.
 • Omdat er voor ieder vak aparte planners zijn, ziet de leerling de bomen door het bos niet meer.
Waarde van een weekplanner
 • Leerling weet waar hij aan toe is voor een week.
 • Weekplanner gaat over een beperkte periode dus is altijd up-to-date.
 • In een weekplanner van een team zijn alle vakken van de leerling verzamelt.
Verbeterpunten van een weekplanner
 • Je wilt toch volgen hoe ver een leerling is. Dit betekent dat je vaker en meer controleert wat een leerling doet m.b.v. de weekplanner.
Algemene ervaringen
 • Het blijkt dus dat in alle teams flink met studiewijzers wordt gewerkt terwijl leerlingen ons iets anders laten geloven bij STIPmomenten.
 • Leerlingen gebruiken geen agenda meer.

PORTFOLIO

Met de werkgroep hebben we onderstaande mindmap samengesteld met als onderwerp portfolio. Ter inspiratie hebben we daarbij gekeken naar dit document.

Portfolio heet voortaan talentenmap.
 • Hoe zorgen we er voor dat leerlingen een droom na kunnen streven?
 • Hoe houden we leerlingen daarbij in de realiteit? Haalbare doelen vanuit het beginpunt.
Hoe moet het portfolio er uit zien?
 • Digitaal als iedere leerling het ten alle tijden digitaal kan benaderen. Anders op papier om het altijd beschikbaar te kunnen hebben.
 • Papier heeft voor leerlingen nog meer waarde als ‘officieel’ document.
 • Wellicht dat een combinatie van digitaal en papier het beste is. Zie het als een fotoboek. Alle foto’s bekijk en bewaar je op de computer, alleen de mooiste, belangrijkste en beste foto’s plak je in een fotoboek.
Hoe zorg je dat het portfolio leeft.
 • Opvoeden vanuit de brugklas.
 • Leerlingen worden aangespoord om in het portfolio te stoppen waar ze trots op zijn.
 • Bepaalde documenten moeten in het portfolio.
 • Leerlingen moeten gemakkelijk aan hun portfolio kunnen komen.
 • Resultaten en prestaties bij vakken moeten aangespoord worden om in het portfolio te stoppen.
 • Leerlingen moeten zelf het uiterlijk van hun portfolio kunnen bepalen. Het portfolio is namelijk een beeld van hun zelf.
 • Laat leerlingen bij de overgang van een schooljaar kritisch kijken naar hun portfolio over wat ze mee willen nemen.
 • Portfolio kan onderdeel uitmaken van de instrumenten die je gebruikt bij de overgang.

Published in Aantekeningen VMBO

Comments

Geef een reactie