Skip to content →

Bezoek Twickenham Academy

Hieronder mijn aantekeningen zoals ik ze gemaakt heb tijdens het bezoek aan de Twickenham Academy.

 • Learningschools trust is een non-profit organisatie.
 • Steve Bolingbroke is de managing director van kunskapsskolan UK.
 • John Baumber is CEO van de non-profit stichting.
 • Andrea Atkinson, verantwoordelijk voor “passend onderwijs”.
 • Kunskapsskolan England probeert het concept op zijn eigen manier in te voeren.
 • De scholen van de LST maken een geleidelijke tranistie door naar het kunskapsskolan concept.
 • Richmond is een van de rijkste deelgemeenten van Londen. Hounslow is het armste.
 • LST creeert thuisbasissen die maximaal 450 leerlingen groot. Ze noemen dit colleges.
 • Een leerjaar in een college bevat ca. 60 leerlingen, dit zijn ca. 3 klassen.
 • Learning villages die neergezet zijn tbv de verbouwing worden gebruikt als tussenstap om docenten te laten wennen aan de nieuwe gedifferienteerde omgeving.
 • In het eerste jaar zat 1/5 van de school in het kunskapsskolan model. In het tweede jaar zat 3/5 tot 4/5 van de school in het kunskapsskolan.

Curriculum ontwikkeling

 • Per vak(gebied) is er een curriculum ontwikkelaar die voor alle stappen een concept maakt.
 • Dit wordt door de verschillende docenten van de verschillende academy’s uitgeprobeert.
 • Docenten geven feedback, wijzigingen en tweaks door.
 • Curriculum ontwikkelaar past e.e.a. aan.
 • Dit wordt de uiteindelijke stap.

 

 • Eén docent krijgt 1 of 2 ontwikkeldagen per vak. Meestal de sectieleider van één van de drie scholen.
 • Sectieleiders van de andere scholen met de curriculumleider bepalen hoe het curriculum er over 40 stappen uit ziet.
 • De curriculumleider maakt een eerste concept. Op basis hiervan komt er feedback, extra materiaal, bronnen etc.
 • Er is een uitgebreid instructieformat over hoe de invulling van een stap er uit moet zien.

Curriculum en organisatie

 • Een holistische aanpak van gepersonaliseerd leren. Met alle leerlingen.
 • De methode is er op gericht om docenten zo veel mogelijk vrij te maken om leerlingen te begeleiden en te checken of ze nieuwe kennis en vaardigheden juist verwerken in hun brein.
 • Leerlingen stellen in de brugklas hun doel voor het einde van jaar 4. Iedere leerling wil A* behalen. Door de jaren heen merken ze dat ze er onvoldoende tijd of competenties voor hebben en stellen hun eigen doelen bij naar meer reeele doelen.
 • De leerling kiest zelf of hij meer tijd wil investeren in zijn studie of op een aangepast niveau wil eindigen.
 • In de ELO vertellen leerlingen welke doelen ze zich stellen. De ELO geeft aan de hand hiervan weer hoeveel stappen een leerling moet zetten in een jaar / periode. Ouders kunnen dit volgen. Ze zien hier ook de behaalde resultaten.
 • Zolang als de leerling zijn doelen behaalt mag hij zelf bepalen wat hij wanneer doet. Als de doelen niet behaald wordt bepaalt de tutor het programma.
 • Engelse ELO is een nieuwe versie van de kunskapsskolan portal, aangepast aan de Engelse vakken en eindexameneisen.
 • de ELO bestaatbin feite uit 2 delen. Een website met alle bronnen die nodig zijn en een LVS waarin een leerling en zijn docent de vorderingen bijhouden.
 • Voor ieder vak is er een curriculum lead. Deze heeft, afhankelijk van het vak, 1 of 2 dagen vrij voor curriculum ontwikkeling. In het begin ondersteund door externe ontwikkelaars.
 • In het transitieproces is 66% docent gestuurd en 33% leerling gestuurd. Leerlingen kunnen in workshops zelf kiezen waar ze aan willen werken.
 • Leerlingen worden niet aangesproken op hun (in)activiteit maar op hun studieplanning en leervoortgang. Wat heb je nu gepland staan, hoe bereik je dan je doel als je nu niets doet?
 • Niet alle leerlingen kunnen zelf verantwoordelijkheid nemen.
 • In de brugklas is het programma sterk begeleid en gestuurd. Dat wordt steeds minder met steeds meer leerlingverantwoordelijkheid.
 • Alle docenten gebruiken hetzelfde materiaal tbv ondersteunign en ontwikkeling.
 • Aan het einde van een stap is er een toets, een opdracht/project en discussie met de leerling over de stap.
 • Een leerling hoeft niet alle opdrachten in een stapte maken als hij weet hoe het moet en de kennis en vaardigheden verzameld heeft. Opdrachten moeten dus opbouwend zijn in niveau zodat als een leerling alleen de laatste opdracht maakt hij weet of hij alles snapt of niet. De leerling bepaalt welke opdrachten hij maakt.
 • Theme course: 10% impact, 40% preparation, 20% assignment, 20% process, 10% evaluation.

Docent ontwikkeling

 • Er is een matrix waaraan een LST teacher moet voldoen. Niveau 1, 2, 3.
 • Iedere docent moet ieder jaar bewijs verzamelen over zijn niveau van LST teaching.
 • Iedere docent moet niveau 2 behalen zodat hij nieuwe docenten kan coachen.
 • Behaalt een docent niet het juiste niveau dan krijgt hij extra begeleiding om zich te ontwikkelen. Hierbij wordt gefocusd nav de leerling enquetes en observaties.
 • Elke teamleider en aankomende teamleiders moeten niveau 3 behalen.

“Passend onderwijs”

 • Inclusion in LST academies – enabeling every child to achieve more than they tought possible.
 • Hulpverleners van de verschillende instanties moeten niet in een kantoor in de stad werken maar in de school waar de leerlingen zitten.
 • Leerlingen met problemen worden niet geweerd, maar pas aangenomen als alle noodzakelijke informatie over de leerling verzameld is en er een passend handelingsplan is.
 • Hoe problematisch een leerling ook kan zijn, hij blijft altijd bij zijn tutor. De tutor haalt wel alle noodzakelijke hulpverlening om de leerling.
 • Bij iedere docent vindt supervisie plaats om eventuele ‘indrukwekkende’ problematieken bij leerlingen goed te kunnen verwerken als docent.
 • Beleid is dat leerlingen niet verwijderd worden. In het uiterste geval krijgen ze een aangepast programma.
 • LST heeft een aanwezigheid panel dat de aanwezigheid van leerlingen nauwkeurig volgt.
 • In de vakantie vindt een programma plaats voor kwetsbare leerlingen om positieve ervaringen op te doen in de nieuwe school.

Nieuwe school

 • Oude school had een financieel tekort, niet groot maar wel tekort.
 • 2 uitdagingen, betere resultaten en invoeren kunskapsskolan concept.
 • Het is uitermate van belang dat docenten in Zweden zien hoe het anders kan.
 • Contact tussen leerling en tutor is essentieel. Extracurriculaire activiteiten zijn weggelaten om meer ruimte te maken voor leerling – tutor contact.
 • LST voegt het competentiegericht werken toe aan het kunskapsskolan model.

Businessplan

 • In kunskapsskolan gaat het om leren door leerling en niet om zorgen voor leerlingen!
 • “Life is what I make it!”
 • Concept gestart en bewezen in Zweden. Ingevoerd in Engeland om beter te kunnen exporteren naar andere landen. Engeland heeft goede onderwijs reputatie (universiteiten).
 • Een academy heeft meer vrijheid om het onderwijs op zijn eigen manier in te vullen, experimentele status.

Uitrol:

 • 2010/11: year 7 volledig in kunskapsskolan concept.
 • 2011/12: year 7,8&10 in kunskapsskolan concept. Year 12 in Ipswich.
 • 2012/13: All years in kunskapsskolan.
 • 2013/2014: alle gebouwen klaar.

De verandering heeft de grootste inpact voor docenten. Voor hen is het het lastigst om zich aan te passen aan de nieuwe manier van onderwijs verzorgen. Leerlingen pakken het systeem zo op.

KED Model, deviation report

 • Lijst met onderdelen waar je aan moet voldoen.
 • Is een onderdeel aanwezig? Rood, oranje en groen.
 • Is het effectief? Rood, oranje en groen.

What’s next?

 • Nog 2 academies in Engeland.
 • Netwerk van scholen maken met uitwisselingen van leerlingen.

Zelf invoeren

 • Je hebt zo 3 tot 4 scholen nodig om kosteneffectief te worden.
 • Omgaan naar een kunskapsskolan model is beangstigend. Daarom is het goed om vrienden te hebben die je helpen.
 • Veel vakken als wiskunde, muziek en science hebben eenzelfde curriculum. Geschiedenis en taal zal heel anders zijn.
 • Engeland heeft eigen keuzes gemaakt in welke vakken in stappen geleerd worden. Die keuze moet je zelf ook maken.
 • Het ontwikkelen van lesmateriaal heeft in Engeland ca. £ 1,5 miljoen gekost. Dat moet nu goedkoper kunnen omdat ze weten hoe het nu moet.

Docente die uitleg geeft.

 • Waarom kunskapsskolan? Ik was lesgeven zoals we gewend waren moe. De manier van kunskapsskolan is zoals ik wil lesgeven.
 • Docenten waarvan ik dachte het niet zouden redden zijn soms de beste in dit nieuwe concept.
 • Iedereen is tutor. Ook teamleiders. Teamleiders worden observators van tutors om de kwaliteit te verbeteren. Intervisie.
 • Dinsdagavond 19/9 krijgen ouders van nieuwe leerlingen een introductie in wat stappen, theamcursussen, EDS (elo LVS) en de portal zijn. Tevens uitleg over het tutor systeem.
 • Ruimte naast kantine willen ze openen voor ouders als internetcafe. Veel ouders hebben geen internet toegang en ervaring. Zo krijgen ze de ouders op een natuurlijke manier naar school.
 • De school hoopt dat er door het systeem meer ouders naar de ouderavond komen voor het doelen stellen met de leerlingen die het al een jaar gedaan hebben.

Do’s en don’ts

 • Don’t take anything for granted. Not from students nor teachers.
 • Iedereen in de school bemoeit zich met het rooster. Dit moet goed geregeld zijn. Wie moet wanneer welke dingen in het rooster vastleggen.
 • Docenten kunnen waarschijnleek beter leermaterialen ontwikkelen dan we denken maar willen vaak niet en houden vast aan de methode. Zo was het hier ook.

Published in Aantekeningen Veranderend onderwijs

Comments

Geef een reactie