Skip to content →

Bezoek CSV Veenendaal

Afgelopen woensdag heb ik een bezoek gebracht aan de CSV in Veenendaal. Een interessant bezoek met een werkgroep, onder leiding van het APS, van scholen die zowel VMBO als MBO onder één dak hebben. Hieronder mijn aantekeningen.

Traject naar nieuwbouw

 • 8 jaar geleden begonnen in een categorale VMBO school met eigen bestuur.
 • Ontstaan uit een fusie tussen LEAO, huishoudschool en technische school. Technische school dominant.
 • De school moest in cultuur ook een worden. Huisvesting betekende een versnelling.
 • Huisvesting kans op samenwerking VMBO – MBO. Samenwerking aangegaan met ROC A12.
 • VO collega scholen zijn eenpitters en zagen samenwerking met CSV niet zitten.
 • Enige afspraak over het gebouw is 79% VMBO, 21% MBO. Welke meters van wie zijn ligt niet vast.
 • VMBO is leidend geweest in de ontwikkeling van de bouw.
 • Nieuwe manier van werken in een transparante omgeving heeft geleid tot rare dingen.

Onderwijskundige invulling

 • Nu nog 2 scholen in 1 gebouw, “Het Perron”.
 • Vanaf komende zomervakantie profileren als 1 school resorterend onder ROC A12. Geen eenpitter meer.
 • BBL metaal, BOL voertuigen, BBL bouwtechniek. Zorg en welzijn, verpleegkunde, economie.
 • Een les duurt 80 minuten.
 • Bij elke leertuin hoort een instructie lokaal. Dit instructie lokaal is altijd vrij. De docenten groep kan zelf beslissen wie wanneer het instructielokaal gebruikt.
 • Toets in de leertuin, 1 deel van de groep heeft een toets, het andere deel wordt gevraagdom stil te werken.
 • Docenten wisselen in de leertuinen het geluidsniveau af. Op momenten mag er gewoon gesproken en overlegd worden, soms in groepen en soms moet het stil zijn.

Werken met laptops

 • School reserveert € 100,- per schooljaar voor de laptop. € 200,- mag besteed worden aan leermiddelen.
 • Gebruikte ELO is It’s Learning.
 • De school is lid geworden van de onderwijsvernieuwingscoöperatie.
 • Diversen

  • Ontwikkeling Purmerend, voor leerlingen met cito 535 (HAVO niveau) 3 jaar GT, 3 jaar MBO, 3 jaar HBO. Zie ook groene lyceum.

  Published in Aantekeningen

  One Comment

  1. angelique angelique

   De school hanteert naar buiten een beeld van een meegaande school gebrand op het welzijn van de leerlingen. In de praktijk klopt er echter niets van dit beeld. de school is onoverzichtelijk de bewaking bestaat uit leerling medewerkers voor een opleiding bij securita s en het laptop beleid is ronduit slecht te noemen. kinderen hebben een draadloze open internet verbinding en in plaats van kinderen te leren omgaan met het internet de do,s en dont,s mogen leerlingen te pas en te onpas op internet. Hierbij word een verantwoording van ouders gevraagd. Natuurlijk is dit deels terecht daar ouders verantwoordelijk zijn voor hun kind. maar als je een kind onder je hoede neemt voor een gemiddelde van 6 uren per dag mag redelijker wijs verwacht worden dat bij projecten als deze kinderen goed begeleid worden. helaas heeft de school hier geen capaciteiten voor en heeft in enthousiasme en ambitie meer afgebeten dan het kon kauwen. helaas gaat dit ten kosten van leerlingen en de kwaliteit van onderwijs

  Geef een reactie