Skip to content →

“Ontwikkeling van eigen leerlijnen volgens een duidelijk onderwijskundig concept”

[Orgineel geplaatst op http://innovatie.kennisnet.nl/ruimte-voor-talent-2/ontwikkeling-van-eigen-leerlijnen-volgens-een-duidelijk-onderwijskundig-concept op 24 november 2011]

Om maar met de deur in huis te vallen: “Ik denk dat we als onderwijs het heft in handen moeten nemen en leidend moeten zijn in het samenstellen van digitale leermiddelen.” Zo, het hoge woord is er uit. De afgelopen weken, zo niet maanden, word ik steeds meer gesterkt in bovenstaande mening. We zullen als onderwijs zelf het heft in handen moeten nemen. Samenwerking en verbinding zoeken tussen scholen die eenzelfde onderwijskundig concept voorstaan. Expertise die aanwezig is bij onze docenten gebruiken en weer aanwakkeren. Elke school heeft docenten die actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van lesstof èn er erg goed in zijn.

Samenwerking scholen
Ik ben het met Kees eens dat we als school niet alles kunnen en dat niet iedere docent kan ontwikkelen. Aan de andere kant zie ik binnen mijn eigen school en in onze stichting Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken een heel aantal docenten die de expertise om te ontwikkelen en te arrangeren wel in huis hebben. Het is vreemd hierbij te constateren dat we dit eigenlijk niet inzetten binnen de school. Het geeft deze docenten weer een stuk van hun professionaliteit terug. Bij een samenwerking tussen meerdere scholen moet een aardig dekkend ‘ontwikkelteam’ samen te stellen zijn die leerlijnen ontwikkelen. Zeker met de resultaten uit de Stercollecties van VO-contentzie ik grote mogelijkheden.

Zelfsturend leren
Zoals ik in mijn vorige blog al vermeldde, werken we in het Technodôme bij de afdelingen Voertuigtechniek en Metaaltechniek met digitale leermiddelen. Het gaat hierbij om de methode PowerOn van Innovam bij Voertuigtechniek  en Het metalen scharnierpunt van Stichting Consortium Beroepsonderwijs bij metaaltechniek.
Beide methodes bieden het onderwijs aan zoals wij het willen hebben. Duidelijk gestructureerd met de mogelijkheid tot grote zelfsturing voor leerlingen. Daarbij hebben de leerlingen de mogelijkheid om zichzelf (diagnostisch) te toetsen. De eerste ervaringen zijn zeer positief. Leerlingen zijn enthousiast, werken gemotiveerd en harder aan zowel theorie als praktijk.

14 verschillende leeromgevingen en leerlijnen?
Beide methodes maken gebruik van een eigen digitale leeromgeving en zijn qua inrichting net iets anders opgebouwd. Op zich geen probleem, maar als ik dit doortrek naar de onderbouw van ons vmbo dan zie ik een leerling voor me met 14 vakken in 14 verschillende leeromgevingen met 14 net iets verschillende leerlijnen. Mijn vermoeden is dat de leerling, maar ook de docent en mentor, door de bomen het bos niet meer gaat zien.

Eigen leerlijnen volgens een duidelijk onderwijskundig concept
Daarom denk ik dat we als onderwijs het heft zelf in handen moeten nemen en duidelijk moeten sturen op ontwikkeling van eigen leerlijnen volgens een duidelijk onderwijskundig concept. Dit in samenwerking met scholen die een zelfde onderwijskundig concept nastreven. Hierdoor kunnen we ons onderwijs flexibiliseren, maatwerk bieden met daarbij duidelijke structuren voor zowel leerling als docent.

Published in Veranderend onderwijs

Comments

Geef een reactie