Skip to content →

“De uitdaging voor 2012: verantwoorde invoering van gepersonaliseerd leren”

[Orgineel geplaatst op http://innovatie.kennisnet.nl/ruimte-voor-talent-2/de-uitdaging-voor-2012-verantwoorde-invoering-van-gepersonaliseerd-leren#more-5615 op 20 december 2011]

Het is inderdaad tijd voor ‘ruimte voor talent’ zoals Kees in zijn blog aangeeft. Waar ik graag op zou willen inzoomen, is de vraag: “Hoe brengen we de kanteling op een verantwoorde manier tot stand in onze scholen?”. De afgelopen weken ben ik met mijn teams in gesprek gegaan over het digitaliseringsvraagstuk. Na de kerstvakantie gaan we het grotere geheel rondom personalisering bespreken in de teams.

Kwaliteit, opbrengsten en tevredenheid van leerlingen
Bij de gesprekken komt steeds naar voren dat collega’s het er mee eens zijn dat het onderwijs persoonlijker moet, op maat. Ook de vraag over digitalisering wordt positief beantwoord. Nog sterker komt de vraag naar voren: “Hoe zorgen we voor een invoering waarbij kwaliteit, opbrengsten en tevredenheid van leerlingen op niveau blijven?”

Onderwijsvernieuwing en kwaliteit
Onlangs was er in Trouw nog een artikel te lezen over de kwaliteit in relatie tot vernieuwende scholen. De cijfers worden minder naarmate een school het onderwijs vernieuwt. Het doel van de invoering van gepersonaliseerd leren is juist dat leerlingen beter presteren en meer tevreden zijn over het onderwijs. Hoe houden we de vinger aan de pols? Hoe weten we of we de juiste stappen op de goede manier zetten? En dan niet wachten op de eindexamenresultaten, maar ieder schooljaar, liever nog ieder rapport een helder, objectief beeld over hoe we het doen.

Vragen en discussies
Hier zit ook de kracht en de kans van de digitalisering van leermiddelen. Dat mijn docenten in de onder- en bovenbouw met elkaar in discussie zijn over de doorlopende leerlijn. Welke onderwerpen worden behandeld in welke stappen? Welke zaken moeten uiteindelijk bij elke stap getoetst worden? Hoe hoog moet het kennisniveau en het vaardigheidsniveau liggen bij elk thema? Mooie discussies die nog zullen plaatsvinden en die er toe doen!

Published in Veranderend onderwijs

Comments

Geef een reactie