Skip to content →

Het schrijven van een taalbeleidsplan

Vanmorgen de workshop bezocht die werd gegeven door Lydia van Deelen (l.vandeelen@cps.nl).
 
Middels een USB-stick krijgen alle deelnemers bronbestanden aangeleverd met voorbeelden en formats voor het opstellen van het taalbeleidsplan.
De workshop bestonds uit twee delen.
 1. Een inleiding over de referentiekaders en wettelijke veranderingen
 2. Het doorlopen van de format van het taalbeleidsplan.

Hieronder voornamelijk aantekeningen bij de inleiding.

Referentiekaders en wettelijke veranderingen
 • Referentiekaders, verplichting of kans?
  • Kans, oplossingsgericht denken.
  • Taalopbrengsten / niveauverhoging leidt tot niveauverhoging bij alle vakken.
  • Afstemming in de doorlopende leerlijn uitgaande van dezelfde begrippen.
 • Docenten betrekkenF-niveau is fundamenteel niveau. S-niveau is streef niveau. Bij taalniveau’s geldt dat streefniveau gelijk is aan eerstvolgend hogerliggend fundamenteelniveau.
 • Voorlichting over referentiekader / wettelijke veranderingen en mogelijkheden.
 • Gesprek over goed onderwijs, referentiekaders betrekken.
 • Hoe hoger de ambititie die je neerlegt, hoe hoger de resultaten.
 • Taal niveau’s
  • 1F en 1S: basisonderwijs (1S voor leerlingen met advies H/V)
  • 2F VMBO en MBO 1,2,3
  • 3F MBO 4 en HAVO
  • 4F VWO
 • Rekenniveau’s
  • 1F en 2S: basisonderwijs
  • 2F VMBO en MBO 1,2,3
  • 3F MBO 4, HAVO en VWO
 • Concept sylabus Nederlands is uit. Bij steunpunt-VO kun je reageren.
  • Verwachting is dat VMBO Nederlands gehandhaafd blijft.
  • HAVO taal niveau wordt misschien licht verlaagd.
  • VWO taalniveau zal waarschijnlijk verhoogd worden.
 • Uitgevers zijn momenteel nog druk met het aanpassen van alle methodes mbt tot de verwerking van referentiekaders taal en rekenen. Daarom aanschaf nieuwe methodes even uitstellen.
  • Alle centrale eindexamens worden sinds 2010 ge-ijkt op de referentiekaders.
  • Daarom moet taal en rekenen ook in methode ge-ijkt zijn.
 • Referentiekader leraar
  • Curriculum ontwikkelen/aanpassen
  • Effectief taal- en rekenonderwijs
  • Docentvaardigheden
  • Rooster- / organisatieaanpassingen
 • Effectief taal- en rekenonderwijs
  • Toetsbare hoge doelen
  • Doorgaande lijn in het aanbod
  • Voldoende tijd
  • Kwalitatief goede instructie
  • Differentiatie
  • Monitoren, signaleren en reageren
  • (Vernooy 2006, Brandt en Kaskens 2011)
 • Inspectie controle
  • Zoomt in op toegevoegde waarde.
  • Behalen voorgeschreven eindniveau van ondergeschikt belang als toegevoegde waarde aangetoond kan worden.
 • De 4 B’s
  • Bewust, van de noodzaak van verandering.
  • Belang, ervaren van het nut van de verandering.
  • Betrokken, door vanuit eigen verantwoordelijkheid verandering vorm te geven.
  • Bekwaam, om de juiste en effectieve interventies uit te voeren.
 • Monitoring en toetsing
  • Cito is de lat die weergeeft wat het eindresultaat is voor de school.
  • Diataal geeft aan wat de juiste aanpak is voor individuele leerlingen.
  • Diataal is aangepast aan de referentiekaders.
 • Beleidsuitgangspunte, quickscan

Published in Aantekeningen RT

Comments

Geef een reactie