Skip to content →

Ontkavelen van lees- en schrijfonderwijs

Hieronder mijn aantekeningen van de eerste presentatie van de conferentie ‘Resultaat met taal’ van het CPS door Amos van Gelderen, Hogeschool Rotterdam / Kohnstamm instituut.

 • Van belang voor goede taalvaardigheid (lees- en schrijfvaardigheid)
  • Woordenschat
  • Conceptuele kennis
  • Toepassen lees- en schrijfstrategiën
  • Motivatie
  • Gebruik voor persoonlijke doelen

    

 • Inspectie verwacht veel aandacht voor technisch lezen in basisschool en onderbouw VO.
  • Onderzoek toont aan dat, hoe ouder de leerling hoe zwakker het verband tussen begrijpend lezen en technisch lezen.
  • Interventies gericht op technisch lezen vanaf groep 4 niet meer effectief.
  • Aanpak op tekstbegrip wel effectief.
  • Zwakke lezers juist baat bij vergroten conceptuele kennis, leesmotivatie en verbetering taalaanpak.
 • Volgens van Gelderen is persoonlijke begeleiding bij taalonderwijs van essentieel belang voor een goede taalvaardigheid (lees- En schrijfvaardigheid)
 • Er is onvoldoende aandacht voor schrijfaaridheid in het onderwijs. Schrijfvaardigheid is aan te leren.
  • Aandacht voor globale planing en revisie van teksten.
  • Aandacht voor conceptuele samenhang en retorische aspecten (voor wie, welk doel, welk genre)
  • Spelling en grammatica van belang voor formuleren.
 • Hoe kun je werken aan schrijfvaardigheid?
  • Strategie-instructie
  • Samenvattingen maken
  • Hulp van klasgenoten (peer-response)
  • Traditioneel grammatica onderwijs heeft een negatief effect op schrijfvaardigheid!
  • Persoonlijke coaching van docent
 • Grammatica onderwijs heeft wel zin als je het verbindt aan concrete voorbeeldteksten.
  • Vorm en functie van taal in samenhang ipv losse cursussen voor grammatica en schrijven.

Published in Aantekeningen RT

Comments

Geef een reactie