Skip to content →

Slagen met dyslexie, gevolgen en opties mbt tot de zwaardere exameneisen

 Hieronder mijn aantekeningen bij de workshop die gegeven werd door Peter Snijders (CPS, Reggesteyn).

 

 • VMBO 19% dyslectisch bij het eindexamen. 
  • Volgens onderzoek heeft slechts 3% – 6% van de bevolking dyslexie. (VWO 5%, HAVO 10%).
  • Echter, slechte lezers met een lager IQ vertonen vergelijkbare uitval met dyslecten met een hoger IQ.
 • Dyslexie is erfelijk en wordt, volgens theorie, veroorzaakt door een te hoge dosering testostoron bij de zwangerschap.
 • Kwalitatieve dyslexie diagnose:
  • Onderkennende diagnose (mate van achterstand en didactisch resistent)
  • Verklarende diagnose (verklarende cognitieve processen)
  • Indicerende diagnose (welke ondersteuning is nodig en hoe kan de leerling leren er mee om te gaan)
  • (Criteria “Dyslexie vereniging Nederland”)
  • Onderzoek en onderzoeksresultaten behoren altijd bij de verklaring tbv beoordeling kwaliteit onderzoek.
 • Toetsen die niet voldoen aan bovenstaande eisen zouden niet moeten leiden tot faciliteiten.
 • Masterplan dyslexie (www.masterplandyslexie.nl)
  • PO – remediëren
  • VO – compenseren / dispenseren
 • Exameneisen
  • 2011-2012 – Gemiddeld voldoende
  • 2012-2013 – Max. 1 vijf voor Ne, En, Wi
  • 2013-2014 – Ne volgens referentieniveau’s en rekentoets
 • Pilot rekentoets cito
  • Dit jaar technische pilot
  • Volgend jaar oefentoets voor eindexamenleerlingen en voor-eindexamenleerlingen. Een behaalde toets is geldig voor het eindexamen!
 • De verwachting, ook bij het ministerie, is dat tenminste 25% van de leerlingen 2F niet zal halen.
  • Verantwoordelijk van het VO is om te zorgen voor duidelijke toegevoegde waarde in de taalvaardigheid.
 • Dit schooljaar (2011-2012) is het laatste jaar dat een school vooraf aan het examen vergrotingen van de examens mag maken.
 • Hoe dyslexie bespreekbaar maken?
  • Uitleggen, ook wetenschappelijk hoe het zit.
 • Project “Vrij lezen” www.cps.nl > R&D project

Published in Aantekeningen RT

Comments

Geef een reactie