Skip to content →

Ontdekkingsreis Kunskapsskolan op locatie

Afgelopen donderdag en vrijdag stond in het teken van een bezoek van Kunskapsskolan aan de OGVO en College Den Hulster. Doel van dit bezoek was, de kunskapsskolan organisatie een beeld laten krijgen van het Nederlandse onderwijssysteem en de school College Den Hulster in het bijzonder. Op deze manier willen we een beter beeld krijgen of gepersonaliseerd leren haalbaar is op College Den Hulster en welke weg de meest realistische weg is.

Wat mij opviel tijdens het bezoek is dat Birgitta Ericson (Director of education, Kunskapsskolan) in haar voorbeeld consequent de leerling als uitgangspunt neemt. Van hieruit redeneert zij verder over wat de leerling nodig heeft om goed te kunnen leren.

Zelf was ik ook erg blij met de complimenten die we als College Den Hulster kregen over de ontwikkelingen die we op de verschillende plekken doormaken waar steeds meer recht wordt gedaan aan de leerling als persoon.

In de OLC’s en leertuinen zoals we ze in osns VMBO gebruiken zijn we nog niet tevreden. Er is al behoorlijk wat meerwaarde te herkennen en benoemen, maar onze kwaliteitseisen liggen hoger. Op veel plaatsen zij we bijvoorbeeld nog niet tevreden over de begeleiding die we leerlingen bieden bij het inrichten van hun eigen leerproces. Birgitta heeft met ons meegedacht. De uitkomsten liggen natuurlijk voor de hand. De kunst is ze te benoemen, in de juiste volgorde te zetten en in verbinding te brengen met elkaar.

Hieronder de aantekeningen die ik erbij gemaakt heb.

Planningsstructuur voor leerlingen

Leerdoelen omschrijven

 • Leerdoelen: vaardigheden die je jezelf eigen wilt maken in de komende 2 a 3 weken.
  • Als docenten moeten we aan de doelen van een hoofdstuk toevoegen waarom we dat doen.
  • Als docent kunnen we nog onderscheid maken in verschillende niveau’s van de vaardigheden (leerdoelen).
 • Werkdoelen: welke opdrachten, stuk van de methode etc. ga je doen in die periode.
 • Tijd: Wanneer in de week ga je welke opdrachten / stukjes doen, welke dag, uur plaats etc.
 • Strategie: wat werkt het beste voor jou? ’s morgens, ’s middags, alleen, samen, in bijzijn docent, praktisch, met digitaaloefenmateriaal. Etc.

Plannen en persoonlijk rooster

 • Leerlingen noteren dit in hun digitale planning.
 • Bij het starten in de basisgroep bekijkt de persoonlijke coach of iedere leerling een goede planning heeft voor de dag en helpt de leerlingen daarbij.

Persoonlijke coaching

 • Om leerlingen goede feedback te geven op hun planning en uitwerking van de planning is een persoonlijke coachingsessie cruciaal.
 • Waar kunnen we de ruimte vinden om een mentor met elke leerling 15 minuten te laten praten.
 • Hebben we het lef om maar 1 docent het OLC/leertuin te laten begeleiden en de andere docenten coachgesprekken te laten voeren.

Vervolgstappen

 • Martin: nadenken over hoe het systeem helemaal omgebouwd kan worden naar het KED-concept.
 • Teamleiders/docenten: PTA uitbreiden met leerdoelen, waarom we dit leren en verschillende niveau’s per leerdoelen per hoofdstuk.

Published in Aantekeningen Veranderend onderwijs VMBO

2 Comments

 1. Koen Smeets Koen Smeets

  Onze leerlingen WERKEN nu in de “leertuin” en het is dus vnml. een werktuin. Meer aandacht voor planning en doelen helpt om de omslag te maken naar werken + leren.

 2. @Koen: Mooie toevoeging op de volgende stap die we moeten zetten in de verschillende “werk”tuinen die zich moeten ontwikkelen naar leertuinen!

Geef een reactie