Skip to content →

Stapje voor stapje naar digitalisering

Afgelopen week hebben we in het VMBO van College Den Hulster weer stapjes kunnen zetten in de richting van digitalisering. De digitalisering is een onderdeel van concept gepersonaliseerd leren.

Wat er aan vooraf ging…

In het begin van het schooljaar zijn we in het Technodôme gestart met een pilot “Digitale leeromgeving in het Technodôme” waar onder andere het werken met tablets centraal stond. Dit heeft bij verschillende teams wat los gemaakt. Een concrete vraag ontstond bij de docenten in de onderbouw teams die graag de stap wilde zetten naar een digitale leeromgeving passen binnen het concept van gepersonaliseerd leren.

Omdat invoering van digitalisering in de onderbouw consequenties heeft voor de bovenbouw zijn er in alle teams gesprekken gevoerd over het waarom, hoe en wat. Bij elk team heb ik de discussie meegevoerd. Daaruit hebben we geleerd dat een overgang naar een digitale leeromgeving een transitie moet zijn en duidelijke mijlpalen moet bevatten.

Van hieruit is de discussie verder gevoerd in de sectie en heb ik de discussie gevoerd met de vaksectieleiders.

De stappen van deze week…

Afgelopen dinsdag hebben we een sectoraal sectieoverleg gehouden. (What’s in a name…) Hier heb ik het verhaal gehouden over wat de opties zijn, hoe de transformatie er uit zou kunnen zien en welke mijlpalen we daarbij hebben. Elke vaksectie heeft daarbij 2 vragen moeten beantwoorden:

  1. Wil je als sectie de stap zetten naar een digitale leeromgeving?
  2. Wanneer is het voor jouw sectie verantwoord om werkboeken te vervangen door digitale alternatieven.

De antwoorden waren positief. Vrijwel alle vaksecties wilde de stap naar de digitale leeromgeving zetten en maar liefst vijf vaksecties konden het komende schooljaar hun werkboek vervangen door digitale alternatieven.

Daarnaast gaven de collega’s aan professionaliseringsactiviteiten op het gebied van hardware, arrangeren en digitale didactiek nodig te hebben. Hier gaan we ook op inzetten.

Diezelfde avond werd het onderwerp ook besproken in de medezeggenschapsraad van onze campus. De vragen die hierbij gesteld werden door de leden waren vragen die in het traject met de collega’s ook naar voren waren gekomen. Op de meeste vragen hadden we daarom ook al antwoorden kunnen vinden. De medezeggenschapsraad was positief over de ontwikkelingen, zeker de oudergeleding!

Een belangrijkpunt is wel de kwaliteit. Levert het een betere kwaliteit van onderwijs en brengt het de opbrengsten omhoog? Hierbij enkele links naar artikelen die ik hierover verzameld heb:

Op naar de volgende stap!

Published in ICT iPad Veranderend onderwijs VMBO

Comments

Geef een reactie