Skip to content →

Community Mastery Boards, van regels naar gedrag

Een school is een samenleving. Een samenleving heeft een bepaalde cultuur van ongeschreven omgangsregels. Als een samenleving groter wordt worden er afspraken gemaakt die uitmonden in regels. Het nadeel van regels is dat je mensen moet controleren op de naleving van de regels. Het is daarom aanlokkelijk om te kunnen samenleven met de ongeschreve omgangsregels ofwel de cultuur.

Tomis ParkerHoe kun je binnen je school een bepaalde cultuur creëren. Hoe zorg je voor wenselijke omgangsnormen in een groep zonder voor of met de groep regels op te hoeven stellen. Van Tomis Parker van Agilie Learning Centers in Charlotte (NC), Verenigde Staten heb ik geleerd over het Community Mastery Board systeem.

Het Community Mastery Board systeem gaat uit van het principe dat mensen die samenwerken in een groep vanzelf zaken constateren die zij niet prettig vinden verlopen of waar een ‘oplossing’ voor gevonden moet worden. De groep gaat hiervoor geen regels opstellen, maar neemt zich periodiek, bijvoorbeeld wekelijks, de tijd om de irritaties, verbeterpunten of problemen te bespreken. Tijdens deze bespreking worden de irritaties, verbeterpunten en problemen verzameld op een soort van kanban-bord dat is opgebouwd uit 4 kolommen:

  1. Bewust van
  2. Verbeter voorstellen
  3. Oefenen
  4. Beheersing

Community Mastery BoardIn de kolom ‘bewust van’ verzamelt de groep zaken waarvan ze zich gedurende de afgelopen bewust is geworden dat deze irritaties of problemen opleveren. De groep brengt verdeelt zich vervolgens in groepen die over oplossingen wil denken van een bepaald probleem. Alle groepen hebben dan maximaal 10 minuten de tijd om met een verbeter voorstel te komen. Het kan dus zijn dat niet voor elk probleem een verbeter voorstel geformuleerd wordt en dat er voor een bepaalde irritatie verschillende verbeter voorstellen worden geformuleerd. De verbeter voorstellen worden na 10 minuten verzameld en opgeschreven in de kolom ‘verbeter voorstellen’.

De groep bespreekt vervolgens de verbeter voorstellen en besluit met welke verbeter voorstellen de groep aan de slag gaat. Per probleem of irritatie kan uiteraard maar één verbeter voorstel gekozen worden. De verbeter voorstellen die worden gekozen als ‘oplossing’, worden opgeschreven in de kolom oefenen. De groep besluit om de komende periode te werken aan deze voorstellen.

Iedere periode komt de groep bij elkaar en evalueert hoe ver ze zijn met de geoefende voorstellen. Als de groep tot de conclusie komt dat het geoefende voorstel de nieuwe normaal geworden is kan het voorstel verplaatst worden naar mastery. In de kolom mastery staan uiteindelijk dus de gewoontes (cultuur) van de groep.

De kolom oefenen kan naar wens onderverdeeld worden in meerdere kolommen. De kolommen kunnen dan niveau kolommen worden, bijvoorbeeld niveau 1, niveau 2, etc.

Published in Aantekeningen

Comments

Geef een reactie