Skip to content →

Tag: cito

Teksten in digitale examens

Afgelopen woensdag hebben we als onderwijsdirecteuren ´╗┐VMBO van de OGVO in het directeurenoverleg van het samenwerkingsverband VMBO – MBO regio Noord en Midden Limburg de vraag gesteld hoe andere scholen anticiperen op de aankomende uitbreidingen van de digitale examens. Binnen de OGVO maken we ons namelijk zorgen over de organiseerbaarheid,…

Leave a Comment