Skip to content →

Tag: referentiekaders

Slagen met dyslexie, gevolgen en opties mbt tot de zwaardere exameneisen

 Hieronder mijn aantekeningen bij de workshop die gegeven werd door Peter Snijders (CPS, Reggesteyn).   VMBO 19% dyslectisch bij het eindexamen.  Volgens onderzoek heeft slechts 3% – 6% van de bevolking dyslexie. (VWO 5%, HAVO 10%). Echter, slechte lezers met een lager IQ vertonen vergelijkbare uitval met dyslecten met een hoger…

Leave a Comment

Het schrijven van een taalbeleidsplan

Vanmorgen de workshop bezocht die werd gegeven door Lydia van Deelen (l.vandeelen@cps.nl).
 
Middels een USB-stick krijgen alle deelnemers bronbestanden aangeleverd met voorbeelden en formats voor het opstellen van het taalbeleidsplan.
De workshop bestonds uit twee delen.
  1. Een inleiding over de referentiekaders en wettelijke veranderingen
  2. Het doorlopen van de format van het taalbeleidsplan.

Hieronder voornamelijk aantekeningen bij de inleiding.

Leave a Comment

Ontkavelen van lees- en schrijfonderwijs

Hieronder mijn aantekeningen van de eerste presentatie van de conferentie ‘Resultaat met taal’ van het CPS door Amos van Gelderen, Hogeschool Rotterdam / Kohnstamm instituut.

  • Van belang voor goede taalvaardigheid (lees- en schrijfvaardigheid)
Leave a Comment

Referentiekaders taal en rekenen

Komende week overleggen de onderwijsdirecteuren van de OGVO over de “te varen koers” op het gebied van referentiekaders taal en rekenen. Informatie bij elkaar brengen, wat kunnen we al, wat moeten we nog leren in de organisatie en hoe kunnen we een en ander dan vorm geven. Leuke vragen en daarom op zoek naar antwoorden.

De antwoorden op een deel van de vragen al zijn eerder al voorbij gekomen op dit blog. Samen met de remedial teacher (Maaike) hebben we dit in beeld kunnen brengen. Voor mij zijn er toch nog wat open eindjes. Hoe gaat we getoetst worden en welke gevolgen gaat het voor leerlingen hebben als zij niet voldoen aan de referentiekaders. Hieronder enkele quotes uit de FAQ’s op de website taalenrekenen.nl.

Leave a Comment

Aanpak referentiekaders

Vandaag hebben we in het VMBO-MT besproken hoe we om willen gaan met de referentiekaders taal en rekenen. Met de recente ontwikkelingen in de politiek is het nog onzekerder geworden hoe de wetgeving, toetsing en dergelijke er uit gaan zien.

Als VMBO-MT vinden wij dat ook zonder duidelijke regelgeving er een verantwoordelijkheid ligt die wij niet mogen laten liggen. Vanwege de genoemde onzekerheid willen we de stappen echter wel voorzichtig zetten. Vooralsnog ziet dat er op hoofdlijnen als volgt uit:

Leave a Comment