Skip to content →

Tag: rekenen

Referentiekaders taal en rekenen

Komende week overleggen de onderwijsdirecteuren van de OGVO over de “te varen koers” op het gebied van referentiekaders taal en rekenen. Informatie bij elkaar brengen, wat kunnen we al, wat moeten we nog leren in de organisatie en hoe kunnen we een en ander dan vorm geven. Leuke vragen en daarom op zoek naar antwoorden.

De antwoorden op een deel van de vragen al zijn eerder al voorbij gekomen op dit blog. Samen met de remedial teacher (Maaike) hebben we dit in beeld kunnen brengen. Voor mij zijn er toch nog wat open eindjes. Hoe gaat we getoetst worden en welke gevolgen gaat het voor leerlingen hebben als zij niet voldoen aan de referentiekaders. Hieronder enkele quotes uit de FAQ’s op de website taalenrekenen.nl.

Leave a Comment

Aanpak referentiekaders

Vandaag hebben we in het VMBO-MT besproken hoe we om willen gaan met de referentiekaders taal en rekenen. Met de recente ontwikkelingen in de politiek is het nog onzekerder geworden hoe de wetgeving, toetsing en dergelijke er uit gaan zien.

Als VMBO-MT vinden wij dat ook zonder duidelijke regelgeving er een verantwoordelijkheid ligt die wij niet mogen laten liggen. Vanwege de genoemde onzekerheid willen we de stappen echter wel voorzichtig zetten. Vooralsnog ziet dat er op hoofdlijnen als volgt uit:

Leave a Comment

Remedial teaching en referentiekaders

Afgelopen periode heb ik een aantal malen overleg gehad met Maaike over die referentiekaders die er aan staan te komen voor Nederlandse taal en rekenvaardigheid. Het is ons inmiddels wel duidelijk dat ze ingevoerd gaan worden. Het blijft echter gissen naar de gevolgen voor onze school en hoe er getoetst gaat worden. Hieronder een uiteenzetting van de overwegingen van Maaike en mij.

One Comment