Skip to content →

Tag: taakbeleid

Nieuw taakbeleid

De herstructurering 2012 is al enige tijd aan de gang. De onderwijsdirecteuren zijn in augustus 2009 benoemd. Vandaag zijn ook de teamleiders in functie benoemd. Leuk, allemaal die functies maar nu waar het echt om gaat. Beslissingsruimte in het team. Dat vind ik echt van belang.

En dan komt meteen de hoofdvraag: “Hoe brengen we deze wens, de budget ruimte en de wensen van het personeel op een goede manier bij elkaar?”

One Comment