Skip to content →

Tag: VM2

Bezoek aan College voor Beroepsonderwijs en Regio College Purmerend

College van beroepsonderwijs (CvB) in Purmerend is onderdeel van de PSG (Purmerendse scholengroep). Schoolleider is Peter van Gijzel. De bovenbouw VMBO school heeft ca. 400 leerlingen.
Momenteel is CvB bezig met stappen te zetten in de flexibilisering van het onderwijs. Ze willen gaan werken met funderende modules voor alle leerlingen. Daarnaast kunnen leerlingen kiezen voor modules ter verdieping en verduidelijking.

Een deel van het Regio College (RC) heeft vorig schooljaar het gebouw van CvB betrokken. Samen werken ze hier nu aan een doorlopende leerlijn voor het beroepsonderwijs. Schoolleider van het RC op deze locatie is Henk Pauw.

Leave a Comment

HMS bij afdeling metaal

Dit schooljaar is OGVO breed gestart met het onderzoeken of doorlopende leerlijnen ingevuld konden worden in samenwerking met Gilde Opleidingen. We bedoelen dan echte doorlopende leerlijnen met onderwijs inhoudelijke afstemming. Niet alleen warme overdracht. Voor College den Hulster heeft metaaltechniek de handschoen opgeraapt om een pilot in te gaan met…

Leave a Comment